banner244

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 Yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu’ yayımlandı. Bu dönemde sabit telefon abone sayısı yaklaşık 11,5 milyon, mobil abone sayısı yaklaşık 78,9 milyon oldu. 

Genişbant verilerine bakıldığında, 12,3 milyon sabit abone, 57,7 milyon mobil abone olmak üzere toplam yaklaşık 70 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşıldı.

Türkiye'deki toplam doğal gaz abone sayısı 12,4 milyon civarında. Büyükşehirlerde toplam su abone sayısı 25,5 milyon civarında.  

İşte bu kadar önemli ve hayatımızda çok büyük bir yer tutan abonelik sözleşmeleri nedir?

 

Abonelik sözleşmesi, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. Günümüzde abonelik sözleşmeleri tüketicilerin asgari düzeyde karşılanması zaruri olan elektrik, su, doğal gaz, iletişim gibi birçok temel mal veya hizmeti edinebilmelerine imkân sağlamaktadır.


Bu kapsamda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğine göre;

 
Satın alınan mal veya hizmete ilişkin olarak mevzuata uygun olarak hazırlanan abonelik sözleşmesi ve taahhütname tüketici ile imzalanarak birer örneği verilecektir.
 
Tüketicilerin alacakları mal veya hizmete ilişkin olarak ödeyecekleri bedel başta olmak üzere taraflarının hak ve yükümlülükleri sözleşmede ayrıntılı olarak yer alacaktır.
 
Hizmetlere ilişkin ücretlendirmeye ön ödemeli hizmetler haricinde hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlanılacaktır.


Tüketiciler, abonelik süresince; imzaladıkları sözleşme ve taahhütnamenin bir örneği ile abone oldukları tarifeye ilişkin ayrıntılara ücret ödemeksizin erişebilecektir.

 
Faturalandırma dönemi sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir ay olacak ve dönem değişikliği yapılarak birim fiyat arttırılamayacaktır.


Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalarla ilgili olarak tüketiciden devlet alacakları için öngörülen gecikme zammı oranını aşmayan oranda gecikme faizi alınabilecektir.

 
Tüketicinin açık talebi veya onayı olmaksızın abonelik sözleşmesi kendiliğinden uzatılamayacaktır. Sözleşme süresinin sonunda tüketicinin talep veya onayı olmaksızın mal veya hizmet sunumunun devamı halinde sunulan bu mal veya hizmetler için tüketiciden hiçbir bedel talep edilemeyecektir.


Tüketiciler, elektronik haberleşme şebekesi üzerinden kendilerine içerik erişimi sağlayan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili sorunlarda hizmet aldığı sağlayıcıya da başvurabilecektir.

 
Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında değişiklik yapılamayacaktır.
Belirli süre abone kalma taahhüdü karşılığında bedel indirimi, malın mülkiyetinin veya kullanım hakkının devri ve hizmetin ifasını içeren taahhütlü abonelik sözleşmelerinde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacaktır.

Taahhütlü aboneliğini süresinden önce fesheden tüketicilerden yararlandığı indirim, cihaz ve diğer faydaların tahsil edilmemiş bedelleri talep edilebilecek olup, taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutar esas alınacaktır.

Yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte hizmet alması mümkün olmayan tüketiciler herhangi bir bedel ödemeden taahhütlü aboneliklerini feshedebilecektir.

Sağlayıcı da taahhüt kapsamında verilen malın ayıbından sorumlu olacaktır. 
Tüketicilerin ödeme bildiriminin ayrıntılarına ücretsiz erişim ve bildirimin ücretsiz gönderilmesi hakları mevcut olup, bu bildirimin tüketiciye son ödeme tarihinden en az yedi gün önce gönderilmesi gerekmektedir.

Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilecektir.
 
Tüketiciler, istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olup, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketicilere bedel iadesi yapılacaktır.


Hizmet bedelini sonradan ödeyen tüketicilere fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde son bir fatura gönderilerek borçları konusunda bilgilenmeleri sağlanacaktır.

 
Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile iletişime geçebilmesi için bir telefon hattı tahsis edilmesi ve bu hattın olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife üzerinden ücretlendirilmemesi zorunludur.

 
Abonelik sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde uyuşmazlığın parasal değerine göre; İllerde “Ticaret İl Müdürlüğü” ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan  “Tüketici Hakem Heyetleri”  ile adliyelerde bulunan  “Tüketici Mahkemelerine” başvuru yaparak haklarımızı kullanmamız mümkündür.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner20

a