banner244

Doğal gaz, elektrik, su, telefon gibi hizmetleri alan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren abonelik sözleşmelerinde yeni düzenleme getirildi.

Hizmeti verin kuruluş tarafından İcra Müdürlükleri aracılığı ile yapılan takip usulünde değişikliklere gidilerek e-devlet yolunda bir adım daha atılmış oldu.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik 29 Mayıs 2019 Tarihli ve 30788 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Doğal gaz, elektrik, su, telefon gibi aboneliklerden kaynaklı alacaklara ilişkin işlemler artık elektronik ortamda yapılacak. Yapılan düzenleme ile icra takipleri artık UYAP'ta oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılacak. İcra dairesi takip talebini aksi halde reddeder hükmü getirildi.

Yönetmelik, 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlandı. Bu Yönetmelik hükümleri, “07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketicinin kullanımına sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal ve hizmetten kaynaklananve avukat ile takip edilen ilamsız takibe konu para alacaklarının, UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılmasına ve yürütülmesine ilişkin takip işlemleri hakkında uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.

Merkezi Takip Sistemi, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla, UYAP bünyesinde yer alan ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü altında tanımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), banka ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile entegrasyonu sağlanan takip sistemini olarak tanımlanmaktadır.

MTS’ye bilgi girişi yapan avukat, takip talebindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesinden sorumludur.

Takip talebi 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca doldurulduktan, ilgili belgeler taranıp MTS’ye yüklendikten ve takip harç ve masrafları elektronik ortamda ödendikten sonra güvenli elektronik imza ile onaylanır, MTS’ye kaydedilir ve merkezi takip numarası alır. İcra takibi MTS’ye kaydedildiği anda başlamış olur.

Takip konusu borcun tamamı, takip harç ve masraflarıyla birlikte ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına tahsilat kanalları ile ödendiğinde, MTS tarafından takip sona erdirilir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki takip, haciz aşamasına geçilmeden neticelendirilirse icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmaz hükmü de borçlunun yükünü azaltan bir hüküm olarak yer almaktadır.

Genel hatlarını değerlendirdiğimiz takip usulünde alacaklı ve borçlu açısından kolaylıklar getirmesi nedeniyle yerinde bir uygulama olarak gözükmektedir.

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner20

a