banner153
banner230

Yapılandırma yasasında yer alan konulardan biri de işletme kayıtlarının düzeltilmesi. Yasanın gayesi kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi. Faydalananlara bir taşla 2 kuş vurma fırsatı var.

YASA NEYİ SAĞLIYOR

-İşletmede mevcut olmasına rağmen kayıtlarda yer almayan emtianın (ticari mal, ürün), makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınabilmesini, 

-İşletmede mevcut olmamasına rağmen kayıtlarda yer alan emtianın (ticari mal, ürün), işletmeden çıkartılmasına olanak sağlıyor. 

FATURASIZ MAL VE DEMİRBAŞ VARSA

Faturasız mal, demirbaş, makine ve teçhizatlar için bağlı bulundukları meslek odaları veya kendilerince rayiç bedel tespit edilecek. Faturasız mal, demirbaş, makine ve teçhizat için envanter (liste) hazırlanacak. Envanteri bağlı bulunulan vergi dairesine, kanunun yayımı tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar bildirme yükümlülüğü var.

KDV BEYAN EDİLECEK

Envanteri yapılan mal, demirbaş, makine ve teçhizat genel orana tabi ise, yani KDV’si %18 ise, KDV %10 oranında, indirimli orana tabi ise tabi olduğu oranın yarısı oranında KDV uygulanacak. KDV %8 ise %4 oranı uygulanacak.  Tahakkuk eden KDV beyan verme süresinde ödenecek.

Mal için ödenen KDV aynı dönemdeki 1 nolu KDV beyanında beyan edilebilecek, diğerleri için indirim konusu mümkün değil. Diğer bir ifadeyle mal için ödenecek KDV geri alınabilecek. 

DEFTERE KAYIT EDİLECEK

Envanteri yapılan mal, demirbaş, makine ve teçhizat yasal defterlere kayıt edilecek. Kayıt edilen mal, demirbaş, makine ve teçhizatın satışı yapılması halinde, alış bedelinde daha düşük satılamayacak. İşletmenin aktifine kayıt edilen demirbaş, makine ve teçhizat için amortisman (yıpranma payı) ayrılamayacak. Yani amortisman yöntemi ile gider yazılamayacak.

FATURALI MALI OLUP MEVCUTTA MALI OLMAYAN

İşletmeye faturalı mal alıp, faturasını düzenlemeyenler/düzenleyemeyenler için fazla bir kolaylık olduğu söylenemez. İşletmede mevcut olmayan mallar belirlenecek, malların satış fiyatı işletmenin cari yıldaki gayrisafi kar oranına göre belirlenecek. Belirlenemiyor ise meslek odalarının belirlediği oranlar esas alınacak. Vergisel yükümlülükler olduğu gibi yerine getirilecek. Yani normal satışlarda uygulanan işlem ne ise aynısı uygulanacak. Yasa ile işletmelere sağlanan en büyük kolaylık faturasını düzenlemediği/ düzenleyemediği mallar için tek bir kalemde fatura düzenlemektir. Ayrıca geçmiş dönemler için inceleme yapılmayacak, faturanın neden zamanında düzenlenmediği ile ilgili ceza kesilemeyecek.  

TESCİLE TABİ OLAN MAL VE DEMİRBAŞLAR İÇİN

Tescile tabi olan mal ve demirbaşlar için geçerli bir uygulama değil. Örneğin gayrimenkul alım satımı yapan bir şirketin daha önce tapuya tescil ettirmediği mesken işyerinin aktife alınması gibi.  Ya da oto galeri işi yapan şirketin daha önce trafik tescili yaptırmadığı araçlar gibi…  

NE YAPMALI

Yasadan faydalanmak işletmeler için karlı olmakla birlikte, ilerleyen süreçlerde faydasını şüphesiz görecektir. Çünkü yasa bu uygulamadan faydalananlara, şirketin aktifini güçlendirme ile birlikte sermayesini arttırma fırsatı veriyor.

Şirket sahiplerinin dikkatine!..

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner20

banner221

a