banner153
banner230

Hiçbir iş adamı zor duruma düşmeyi elbette istemez ancak talihsizlikler, konjektürel gelişmeler, kötü yönetimler, Dünya genelinde, ülke genelinde oluşan ekonomik krizler neticesinde maalesef zor duruma düşüldüğü görülmekte. Ücret Garanti Fonu esası itibariyle,  işverenin zor duruma düşmesi halini gözeterek ortaya çıkmış bir uygulamadır.  

ÜCRET GARANTİ FONU NEDİR?

Ücret Garanti Fonu, 4447 Sayılı işsizlik Sigortası Kanunu kapsamında kurulan, ödeme güçlüğüne düşen İŞVERENLERİN çalışanlarına yapacak olduğu TEMEL ÜCRET ödemelerinin bir kısmını garanti altına alan sistemdir. Fonun gelirleri; işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren payının yıllık toplamının yüzde biri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlardan oluşmaktadır.  Fondan yararlanmak için gerekli koşullar gerekiyor.

İŞVEREN’İN  FAYDALNAMASI İÇİN

Ücret Garanti Fonundan faydalanabilmek için öncelikle İşverenin;  İflasını erteleme kararı, İflas Kararı, konkordato, aciz vesikası alması gerekiyor. (İşveren İflasını,  İflas erteleme kararını ve konkordato ilanını şirketin merkezinin bağlı bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemelerinden, aciz vesikasını icra dairelerinden alabiliyorlar.)

ÇALIŞANLARIN FAYDALANMA ŞARTLARI  

 a) İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son 1 yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması,

 b) Günlük ücret alacağı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşmaması, (2017 yılı için 444,38 T.L)

c) İşsizlik sigortasına prim ödenmiş/ödemiş olması gerekiyor.

 Bu şartları sağlayan İşçilerin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla üç aylık temel ücrete ilişkin alacakları ücret garanti fonundan karşılanıyor.

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Kurum tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmaksızın;

Aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya  İcra ve İflas Kanunu gereğince alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

İflas durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununu  uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

İflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanunu gereğince iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

Konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanunu  uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi ile birlikte işçinin Türkiye İş Kurumu birimine başvurması gerekir.

BİLİNMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Ücret Garanti  Fonu Sosyal Güvenlik Kurumuna yatan  işsizlik sigortası primi gelirlerinden finanse edilmektedir.

Emekli olarak çalışanlar da işsizlik primi ödemedikleri için Ücret Garanti Fonundan faydalanamıyorlar.

Fondan sadece TEMEL ücretlerin ödemesi yapılıyor. Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık izin ücreti gibi ücretlerin  ödemesi yapılmamaktadır. Ödenen ücretler net ücret olmakla birlikte herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Ödemeler işçinin banka hesabına veya PTT hesabına yapılmaktadır.   

Zor duruma düşen işverenin İflas erteleme kararı alması ile Ücret Garanti Fonundan faydalanan ve son üç aylık ödenmeyen maaşlarını alan çalışanlar, aynı işverenin İflasın ertelenmesi dönemi sonunda Mahkemece İflasına karar verilmesi halinde fondan bir kez daha yararlanabiliyorlar.(İflasın Ertelenmesi kararı genellikle bir yıllık süre için verilmekte)  

Ücret alacağının Fondan ödenmesi halinde; aciz vesikası alınmasında işverene ve icra  dairesine, konkordato ilanında konkordato komiserine veya konkordato tasfiye memuruna, iflasta iflas idaresine veya iflas masasına, iflasın ertelenmesinde kayyıma ve tüm ödemelerde işverenin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirilmektedir.

OHAL döneminde bulunduğumuz için İFLASIN ERTELENMESİNE başvuru kabul edilmiyor.

Hiçbir işverenin zor duruma düşmesini istememekle birlikte, zor durum halinde Ücret Garanti Fonu müessesesine başvurulması, hem çalışanların hem de çalıştıranların mağduriyetini bir nebze de olsa hafifletilebilir… 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Misafir Avatar
Bayram KÜTÜK 8 ay önce

İyi günler.yıllık izin ücreti temel ücret Asıl ücret ve çıplak ücret tanımı içerisine girmiyor mu? Bu ücreti iflas etmiş firmadan değilde garanti fonundan alabilir miyiz? Bu konu ile ilgili kanun ve mahkeme kararı var ise paylaşabilir misiniz?

banner20

banner221

a