banner153
banner203

Skandalı şikâyet  ortaya çıkardı

Antalya’da Serik’e bağlı Karıncalı köyünde 12-21-24 ve 34 numaralı parselden oluşan toplam 52 bin metrekare alanın; Arif Çağrı Orhun’a ait Orhunlar İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne süs balığı tesisi (çiftliği) kurularak balık üretilmesi için parsel paydaşlarının rızası olmaksızın kiraya verildiği, üretim yapıldığı, eksik belgelere rağmen bakanlığın da firmaya ön izin verdiği öğrenildi. İddiaya göre firma zaten burada 2008’den bu yana neredeyse bütün parsel sahiplerinden habersiz üretim yapıyordu. Ancak firma yasal izin almak için 13 Eylül 2011 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurdu. Bakanlık tarafından müracaat sahasında etüt yapıldı. İşin yapılabilmesi için kira sözleşmelerinin, mülk sahiplerinin izinlerinin ve birçok evrakın bakanlığa sunulması gerekiyordu.

Belgeler eksik
Başvuru sırasında firma bakanlığa geçmiş tarihli, 24 Mayıs 2010 tarihine ait, 5 bin 500 metrekarelik 34 parselle ilgili İsmail Güllüer isimli bir vatandaş ile yapılan tarla kira kontratını sundu. Diğer parsellerin kira kontratlarının da en kısa sürede bakanlığa sunulacağı beyan edildi. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine göre firmanın başvuru sırasında EK-1, EK-2, EK-3 ve tesislerin mülkiyet durumunu açıklayıcı belge olan EK-4 belgesini doldurarak bakanlığa vermesi gerekiyordu. Bunlar olmadan ön izin verilemiyordu.

Belge eksik ama ön izni verdiler
Firma eksik belgelere rağmen bakanlıktan 29 Mayıs 2012 günü aldığı ön izin ile 5 bin 500 metrekarelik tek parsel yerine 4 parselden oluşan 52 bin metrekare alan üzerinde balık üretimine başladı. Ancak ön izin süresinde kira kontratları ve gerekli şartları taşıyan belgeler bakanlığa verilmedi. Üretim yapmaması gereken firma yapılan olağan denetimlere ve istenen belgeleri sunamamasına rağmen üretim yapmaya devam etti. Bu arada ön izin için de ek süre istedi, ruhsatı ve izni olmadığı halde yine üretime devam etti.

Hissedarlar uyandı
Tam bu sırada birileri bu durumu fark ederek köyde ikamet etmeyen ve uzun yıllardır ilçe dışında yaşayan varislerin bazılarını haberdar etti. Neredeyse hepsi farklı ilçe ve kentlerde yaşayan arazi sahipleri örgütlendi. Hissedarların bir kısmı, yakınları olan ve kent merkezinde ikamet eden Yusuf Bölük isimli vatandaştan olayın takibi için yardım istedi. Vatandaş Yusuf Bölük Mayıs 2014 tarihinden itibaren noterden neredeyse tüm parsel sahiplerinin vekâletini alarak bu durumu devletin ilgili birimlerine, bakanlıklara, BİMER, CİMER, Valilik ve kaymakamlıklara sordu. Araziyi kiralayan şahıs ve firmaya noter ihtarnameleri çekti. Arazinin kullanım izninin olmadığını, parsel sahiplerinin rızasının alınmadığını, firmanın ruhsatı olmadığını belirterek sorular sordu ve yanıtlar istedi, BİMER ve ilgili birimlere ihbar ve şikâyetlerde bulundu.

Skandallar zinciri ortaya çıktı
Vatandaşın ısrarlı soruları, ihbar ve şikâyet başvuruları üzerine yapılan araştırma sonucu yıllardır yaşanan skandallar zinciri ortaya çıktı. Ancak bu durumdan vatandaş Yusuf Bölük detaylı olarak bilgilendirilmedi. Bunun üzerine vatandaş 13 Nisan 2017 günü BİMER’e bir kez daha başvurdu. Yapılan iş ve işlemler ile ilgili olarak detaylı yanıt istedi. Gelen yanıtlar ve yapılan işlemler gerçeği ortaya çıkardı. Parsellerin hissedarları olan şahısların rızası ve izni olmaksızın arazilerinin işgal edildiği, bir parselin ikinci şahıs tarafından üçüncü şahıs olan firmaya kiraya verildiği, eksik belgelere rağmen bakanlık tarafından firmaya ön izin verildiği, firmanın ruhsatının olmadığı, yasadışı çalıştığı, izinsiz üretim yaptığı tespit edildi. Bakanlığa sunulan 5 bin 500 metrekarelik 34 parsele ait kira kontratında kiralayan konumundaki İsmail Güllüler isimli vatandaşın aslında bu parselde sadece 533 metrekarelik bir alanın hissedarı olduğu, basit bir teyit sonrası Bakanlık Tarım Bilgi Sistemindeki arazi hissedar payları ile kira sözleşmesindeki arazi hisse paylarının uyuşmadığı tespit edildi. 52 bin metrekarelik 4 ayrı parsele ait arazilerin mülkiyet ve kullanım haklarına ilişkin olarak tapu kayıtlarındaki hissedarlardan izin alınarak noter onaylı kira sözleşmeleri yapılmadığı, 5 bin 500 metrekare dışındaki kalan tüm alanlar için izin alınmadığı ortaya çıktı.

İşletme mühürlendi
Onlarca hissedara ait toplam 52 bin metrekare olan 4 ayrı parseldeki alanda izinsiz üretim yapan firmanın ön izni; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nün talebi üzerine 24 Temmuz 2014 tarihinde bakanlıkça iptal edildi, mühürlenen firmaya idari para cezası kesildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından vatandaş Yusuf Bölük’e 11 Mayıs 2017’de gönderilen yanıtın son bölümünde “Müracaat esnasında noter onaylı kira sözleşmesini yanlış beyan edip kurumumuzu yanıltan İsmail Güllüer ve Orhunlar İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında müdürlüğümüz tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve savcılık ‘kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına’ hükmetmiştir. Ayrıca müdürlüğümüzce idari ve adli soruşturma açılmış ve soruşturma sonucuna göre sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusunda bulunacağız
Vatandaş Yusuf Bölük yaşananlara isyan ederek şöyle konuştu: “Ruhsat işlemlerinde ve ön izin belgesinde kanunun belgelerin hazırlanması için tanıdığı sürelere ve evrak teslimlerinde hiçbir hususa riayet edilmemiş. Kanunen evrakları eksik olduğu için verilmemesi gereken ön izin belgesi ise işletmeye verilmiş. Bizim şikâyetimiz ortaya çıkana kadar da firmaya hiç bir şey sorulmamış. Kira kontratı olan tek parselde ise 5 bin 500 metrekarelik kapalı üretim tesisi bulunuyor. Bu parselin 5 yıllık kira süresi dolmuş ve ikinci bir kira kontratı yapılmış. Her iki 5 yıllık kira kontratı da ruhsat dosyasında mevcuttur. Buna rağmen bakanlık görevlileri görevlerini tam olarak etkin şekilde yerine getirmemiş. Benim başvurum üzerine firma apar topar mühürlenmiş, eksik belgelere göre verilmemesi gerekirken verilen ön izin de iptal edilmiş. Suç duyurusunda bulunulmuş. Ama savcılık ‘hak kaybına neden olunmadığı, suçun gerçekleşmediği ve iyi niyet’ gerekçeleriyle kovuşturmaya yer yok kararı vermiştir. Adamın biri geliyor. Sahte ve gerçeğe aykırı bir evrakla, kira kontratıyla sizin tapulu arazinizi haberiniz ve izniniz olmadan bir başkasına, bir firmaya kiralıyor. Buradan mülk sahibi gibi ticari gelir elde ediyor. Firma ise eksik evrakla bakanlığa başvurup ön izin almayı başarıyor. Firma eksik evraka rağmen yıllarca balık üretiyor. Bizim başvurumuz üzerine skandal ortaya çıkıyor, bakanlığın başvurduğu savcılık ise takipsizlik kararı veriyor. İşletmeye verilmiş olan ön izin belgesi yasaya ve kanunlara aykırıdır. Gerçeğe aykırı noter tasdikli kira kontratı ise bakanlığa resmi evrak olarak verilmiş ve belgeye istinaden yasal işlemler yapılmıştır. Madem bugüne değin yapılan işlemler yasaldı, o zaman işletme neden mühürlendi, neden idari soruşturma yapıldı, neden savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ne var ki bakanlığın ve ilgili müdürlüğün ‘yaptım’ dediği idari ve adli soruşturmaların sonucu da biz de yok. Biz savcılığın ve bakanlığın harekete geçerek adım atmasını ve ilgililer hakkında yasal işlem yapmasını bekliyoruz. Bu yapılmadığı takdirde hem bakanlık görevlileri, hem firma yetkilileri ve hem de arazileri firmaya kiralayan şahıs hakkında çeşitli suç duyurularında bulunacağız.”


Şükrü AĞIRMAN


 

 

Anahtar Kelimeler:

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner20

banner221

a