banner153
banner230
banner203

Yedinci tur başlıyor

11 Aralık günü yapılacak
CHP’li Ümit Uysal yönetimindeki Antalya Muratpaşa Belediyesi, arsalarının satış ihalesini yapıyor. Belediye yönetimi, Antalya’nın Ermenek Mahallesi’nde üzerinde işgalcilerin olduğu bazı evleri, arsaları, arazi ve parselleri çeşitli turlar halinde; her turda çok sayıda ihale olacak şekilde açık teklif usulüyle yedinci kez satışa çıkarıyor. İhalelerin neredeyse her turunda evlerde oturan işgalci katılımcılar ile herkese açık ihaleye dışarıdan giren katılımcılar arasında polise ve savcılığa yansıyan arbedeler yaşanmıştı. Ermenek Mahallesi’ndeki arsa, arazi ve ev satış ihaleleriyle ilgili yedinci tur ihaleler 11 Aralık 2017 günü saat 09:30’da Demircikara Mahallesi 1423 Sokak No:4’te yer alan Muratpaşa Belediye Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi Salonunda yapılacak. Yapılmış ve yapılacak olan ihalelerle ilgili olarak 14 ev birden satın alan aynı soyadına sahip isimler, meclis kararında subasman gözükürken satışında üzerinde ev çıkan taşınmazlar, sit alanı alanların satışı, belediyenin borcundan kaynaklı üzerinde tedbir bulunan arazilere ilişkin ilginç iddialar var.

Mesaiye bağlı kalınmayacak
Konuyla ilgili ilan; bir yerel gazetede ve ilan.gov.tr internet sitesinde “Müstakil ev satışı yapılacaktır” başlığıyla 28 Kasım 2017 günü yayımlandı. İhalede 110 adet taşınmaz satışa çıkarılacak. Mülkiyeti Antalya Muratpaşa Belediyesine ait Ermenek Mahallesinde bulunan işgal altındaki 110 adet taşınmaz, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda satılacak. Taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “açık teklif usulü” ile satılmak üzere ihaleye çıkarılacak. İhaleler, konutların satış sıra numarasına göre gerçekleştirilecek. Hepsi tamamlanıncaya değin, ihaleler mesai saatleri dışında da devam edecek. Mesai saatine bağlı kalınmayacak.

İhaleler herkese açık
İhaleler, Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhale şartnamesi, belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150 lira bedel karşılığında temin edilebilecek. İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler, ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılı olacak. İhaleye katılacakların geçici teminatını ihale günü olan 11 Aralık saat 09:00’a kadar belediye veznesine yatırmaları gerekecek. Açık artırma yöntemiyle yani açık teklif usulü yapılacak ihaleler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin katılımına açık olacak. Zaten arbede de bu yüzden yaşanıyor. Bölge halkı, bir başkasının gelip bu evleri, arazileri satın almasını, ihaleye girmesini istemiyor.

Bir yıldır devam ediyor
İlçenin Ermenek Mahallesindeki, sayısı yüzlerce kadar olan bu arsaların üzerinde gecekondu, bahçe, sera, subasman, müştemilat, boş otluk arazi ve az sayıda ticari alan bulunuyor. İşgalci durumdaki Ermenek sakini vatandaş da işgal ettiği Hazine’ye ait bu alanların tapusunu alabilmek için yaklaşık bir yıldır peyderpey düzenlenen bu ihalelere giriyor. Hemen her ihale turunda, ihaleye ülkenin herhangi bir yerinden gelerek giren vatandaş ile kendi oturduğu araziyi, evi satın almak için ihaleye girenler arasında savcılığa da yansıyan arbedeler yaşanıyor.

Müstakil ev mi ticarethane mi?
“Müstakil ev satışı yapılacaktır” duyurusuyla açıklanan ihalede, çeşitli ada ve parsellerde yer alan taşınmazların ‘cinsi’; konut, ticari, konut+ticari ve sit alanı olarak geçiyor. İhalelerde 10590 ve 10591 adalarda yer alan 12 sit alanı da satışa çıkarılmış olacak. Satışa çıkarılan alanların kaçıncı derece sit alanı olduğu ve/veya arkeolojik ya da doğal sit alanı olup olmadığı belirtilmiyor. İhalede satışa çıkarılan taşınmazların en küçüğü 295 metrekare, en büyüğü ise 1052 metrekare. Taşınmazlar; 98 bin 700 lira ile 437 bin 750 lira arasında değişen rakamlarla açık artırma suretiyle satılacak. Metrekare fiyatı 285-750 lira arasında olacak.

Hepsi işgal edilen alanlar
Parsellerin metrekare birim fiyatları, parselin konut ya da ticari alan olmasına, yerinin denize nazır durumdaki birinci derece doğal sit alanı olan falezlere en yakın parseller olmasına göre değişiyor. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların ‘işgal durumları’ ise gecekondu, bahçe, kısmen gecekondu, müştemilat, sera, subasman, ticarethane, kullanım yolu, gecekondu+ticarethane veya bunların kombinasyonu olarak yer alıyor. “Müstakil ev satışı yapılacaktır” denilmesine rağmen bazı parsellerde bahçe ve ticarethane olması dikkat çekiyor.

Veriler birbirini tutmuyor
Parsellerin ve üzerindeki taşınmazların satışı için 2015 yılında meclis kararı alınmıştı. Bazı taşınmazların meclis kararında yer alan işgal durumu ve cinsinin, ihale satış ilanından farklı olduğu ve birbirini tutmadığı öne sürülmüştü. Ermenek Mahallesindeki işgalci gecekonducular ihaleler herkese açık olmasına rağmen “Yıllardır oturduğumuz evlerimizi başkaları satın almaya çalışıyorlar, yerimizden yurdumuzdan olacağız” diyerek boş araziler için dahi ihale anında yaygara koparmıştı.

Çevik kuvvet müdahale etmişti
Mahallede ikamet etmeyen bazı ihale katılımcıları; ihale anında saldırılara uğramış, bazı ihaleler iptal edilmiş, ihalelere girişlerinin engellendikleri ve saldırıya uğradıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurularında bulunmuştu. Hemen her turdaki ihalelerde arbedeler yaşanmış, özellikle son turlardaki ihalelerde gerginlik had safhaya çıkmış, dördüncü tur ihaleler adeta meydan muharebesine dönüşmüştü. Olaylara çevik kuvvet polisleri müdahale etmiş, beşinci tur ihaleler ise gerginliğin daha da tırmanması ve yaşanan arbede sonrası gerçekleştirilemeden apar topar iptal edilmişti. Şimdi ise yedinci tur ihaleler gerçekleştirilecek.

Aynı soyadıyla 14 ev alanlar var
Daha önceki ihalelere giren katılımcılardan biri, ev ve arazi satışlarıyla ilgili açıklama yaparak şok iddialarda bulundu: “Belediye tarafından ‘Müstakil ev satışı yapılıyor’ deniyor ama ticari alanlar, ticarethaneler ve sit alanları da satışa çıkarılıyor. Her aileye oturdukları evleri satılacak, bunlar ‘gariban gecekonducu’ deniyordu. Ancak Ermenek Mahallesi arsa, ev, arazi satış ihaleleriyle ilgili olarak ‘ihale sonrası encümen kararlarına göre’ daha önceki ihalelerde birçok benzer soyadı, birden fazla ev satın almış görünüyor. Akraba olup olmadıkları bilinmemekle birlikte dikkat çekici bir şekilde örneğin 16 tane Aydın soyadlı kişi ya da kişiler daha önceki ihalelere girmiş ve bu ihalelerden 14’ünde 14 parsel ve evi satın almış. Bu durum dikkatimizi çekti hatta aynı soyadına sahip bazı isimler bu son ihaleye de girmektedirler. Bunun gibi akraba olup olmadıkları bilinmemekle birlikte Ermenek Mahallesinde yine dikkat çekici bir şekilde Aksu, Akbulut, Aslan, Atabey, Avcı, Çakmak, Çalık, Çalışkan, Çiçek, Demir, Demirci, Dinç, Doğan, Erdoğan, Elmas, Güçlü, Kaya, Kara, Özdemir, Korkmaz, Kurt, Kutlu, Koçaş, Koç, Önder, Sağlam, Şahin, Şengül, Taş, Turgut, Tosun, Uğur, Yaşar, Yalçın, Yıldız, Yıldırım, Yılmaz, Yunt ve benzeri daha birçok soyadına sahip isim ya da isimler, ‘ihale sonrası encümen kararlarına göre’ Ermenek bölgesinde 3 ila 9’ar tane ev satın almış vaziyette.

İki ev alan çok isim var
Örneğin Karaçor soyadlı kişi ya da kişiler 9 ihaleye teminat yatırmış, bu ihalelerden 7’si iptal olmuş, 2’sini bu kişiler kazanmış ve 2 ev satın almışlar. Aynı durumun başka soyadları için de geçerli olduğu görülüyor. Ayrıca ihalelerde aynı anda iki ev satın alan çok sayıda aynı soyadlı kişiler de dikkat çekiyor. Kamuoyunda şaibe yaratılmasının önüne geçilmesi amacıyla dikkat çeken bu tesadüfi durumla ilgili olarak; aynı soyadına sahip isim, kişi ya da kişilerin birden fazla evi mi var, yoksa bu durum soyadı benzerliğinden mi ibaret, bu evleri alanların yaşları kaç, evler kaç yıllık, ne zaman yapılmış gibi hususlarının açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz. Çünkü nihayetinde bu ihalelere gariban gecekonducuların katıldığı ve katılacağı söyleniyordu. 1999 yılında bölge sit alanı ilan edildikten sonra yapılan tüm evlerin yıkılması gerekiyor; ayrıca yapan, yaptıran, göz yuman, elektrik-su bağlayan kişi ya da kişiler hakkında ceza davası açılması gerekiyor. Koruma Kurulu belediyenin burada plan yapmasını istedi ancak belediye henüz bu planı yapmadı. Plan yapılmış olsa idi 0.30 emsal verilecekti. Plan yapılmadığı için ruhsat alınamıyor. 11 Aralık günü ihalesi yapılacak olan 10590 ve 10591 adaların sit alanı ilan edilmiş olduğu 1999 yılı sonrasında yapılan evlerin yıkılması gerekiyor. Aynı adalarda 1999 öncesi yapılmış olan yapılar da ruhsatı olmadığı için kaçak ve yıkılması gerekiyor.

Kaçıncı derece sit alanı
Belediye yıkmak yerine ihale ediyor. İmar durumu netleşmeden satış yapılması doğru değildir. Ortada bir belirsizlik var. Belediye imar durumu veremiyor, plan yapamıyor. Ermenek Mahallesi’ndeki bahse konu adaların kaçıncı derece arkeolojik sit alanı olduğu bilinmiyor. Varsayalım ki üzerinde ev ya da taşınmaz olan 12 adet sit alanı da satıldı. Vatandaş yarın o evi yıkıp yerine yeni bir bina yapmak isterse, sonu ne olacak. Koruma Kurulu yeni evle ilgili talebi ve planı onaylayacak mı? Belediye şu anda sit alanı olan adalarda inşaat ruhsatı veremiyor. Vatandaşın mağdur olması muhtemel. Belki de bu ihaleler, bu belirsizlikler nedeniyle iptal olacak. Bölgenin sit alanı statüsü bilinmiyor ve belirsizlik var. Birinci derecede arkeolojik sit olarak kalırsa vatandaşın takas hakkı doğar ve takas kabul edilmezse vatandaşın zararı olur, takas kabul edilirse de kamunun zararı oluşur. Bu ihale, bölgenin planı yapıldıktan sonra yapılmalıdır.

Skandalın böylesi
10540 ada 14 parsel ve 16 parsel de satışa çıkıyor. Ancak bu iki parselin üzerinde belediyenin borcundan kaynaklı tedbir bulunuyor. Bu iki parseli satın alan kişi ya da kişiler; belediyenin borçlarını kabullenerek bu taşınmazları satın almış olacaktır. İhale ilanında bu borçlardan bahsedilmiyor. Bu iki parseli satın alan vatandaş yarın mağdur da olabilir. Ayrıca bazı parsellerin satışıyla ilgili meclis kararındaki durumu, ihale ilanındaki durumu ve fiziki durumu farklıdır. Örneğin 10534 ada 8 parselin meclis kararında işgal durumu subasman olarak görünüyor. Ancak ihale ilanında kısmen gecekondu, bir adet subasman ve bahçe yazıyor. 10594 ada 7 parselin meclis kararında duvar görünüyor. Daha önceki ihalede işgal durumu için kısmen gecekondu yazarken bu ihalede bir adet gecekondu, bir adet kısmen gecekondu ve bahçe yazmaktadır. Aynı parsel için 3 farklı tespit vardır hangisi doğrudur? Meclis kararı 2015 yılındadır. Bu tarihten sonra mı yapılmıştır? 2004’ten sonra yapılan gecekondular için bilindiği üzere yapan ve yaptıranlar için hapis cezası vardır.

Meclis’te farklı ilanda farklı
10595 ada 3 parselin meclis kararında işgal durumu olarak subasman yazmaktadır. Şu andaki ihale ilanında işgal durumu bir adet gecekondu, subasman ve bahçe görünmektedir. 10600 ada 13 parselin meclis kararında işgal durumu subasman görünüyor. İhale ilanında ise işgal durumu bir adet ticarethane, bir adet subasman olarak yer alıyor. 10579 ada 1 parselin meclis kararında işgal durumu ‘boş’ olarak görünmektedir. Şu andaki ihale ilanında ise bu parselin işgal durumu bir adet ticarethane ve kısmen gecekondu olarak yer almaktadır. Bu durumlar ihalenin iptalini gerektirir. 2015 yılındaki meclis kararındaki bazı parsellerin işgal durumuyla; aynı parsele ait ihale satış ilanında yer alan işgal durumları birbirini tutmuyor. Bu durum suç oluşturur, kamu zarara uğrar, ihaleye girenler yanıltılmış olur. Ayrıca mahalle dışında ikamet ederken ihaleye katılan bir isim, üzerinde oturulan ev var diye taşınmazın satış ihalesine girmekte tereddüt edebilir. Böylece ihaleye katılan sayısı azalır, rekabet oluşmaz, ihaleye giren de düşük teklif verir böylece de kamu zararı oluşmuş olur.”

Şükrü AĞIRMAN

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner20

banner221

a