banner244

Soru: Şehir içinde taşımacılık yapan bir aracım var (halk otobüsü). Ayrıca özel bir şirkette çalışıyorum. KDV ödemesini bir müddet geciktirmiştim maaşımın tümüne vergi dairesi tarafından bloke konuldu. Böyle bir yetkileri var mı?

Cevap: Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 71’inci maddesinde, ücretler kısmen haczedilecek gelirler arasında sayılmıştır. Kısmen haczedilecek gelirlerin haczedilecek miktarının, bunların üçte birinden çok, dörtte birinden az olamayacağı, asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlasının haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Süresinde ödemediğiniz Katma Değer Vergisi borcundan dolayı ücretinizin tamamına el konamaz. En çok üçte birine haciz gelebilir.

Çalıştığım Şirket konkordato aldı, ücret alamıyorum ne yapabilirim?

Bugünlerde ekonomik nedenlerden ötürü şirketler konkordato müessesine başvuruyor.  Muhakkak ki zor duruma düşmeyen patron şirketi için konkordato müessesine başvurmaz. Konkordato ilanı ile işçi alacaklarının bir bölümü ÜCRET GARANTİ fonundan karşılanabiliyor. 

Ücret Garanti Fonu:  4447 sayılı İşsizlik  Sigortası Kanunu kapsamında kurulan, ödeme güçlüğüne düşen İŞVERENLERİN çalışanlarına yapacak olduğu TEMEL ÜCRET ödemelerinin bir kısmını garanti altına alan sistemdir. Fonun gelirleri; işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren payının yıllık toplamının yüzde biri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlardan oluşmaktadır.  Fondan yararlanmak için gerekli koşullar gerekiyor.

 Fondan Yaralanma Şartları Nelerdir?

Ücret Garanti Fonundan faydalanabilmek için öncelikle İşverenin;  İflasını erteleme kararı, İflas Kararı, konkordato, aciz vesikası alması gerekiyor.

Çalışanlar Açısından ise; 

 a) İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması,
 b) Günlük ücret alacağı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşmaması, (2018 yılı için 507,37 TL.)
 c) İşsizlik sigortasına prim ödenmiş/ödemiş olması gerekiyor. 
 

Bu şartları sağlayan İşçilerin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla üç aylık temel ücrete ilişkin alacakları ücret garanti fonundan karşılanıyor.

Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılıyor?
 Kurum tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmaksızın, İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya  İcra ve İflas Kanunu gereğince alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununu  uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanunu  uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi ile birlikte işçinin Türkiye İş Kurumu birimine başvurması gerekir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

banner20

a