Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
04 Eylül 2019 - 18:39

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir.

UZMAN EKİBİMİZ
 
Köşemize destek veren Uzman Ekibimiz’den
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 SORUNLARINIZ ve ŞİKAYETLERİNİZ 
1. Şikayetçi Mehmet Celal Tutunmaz şikayetinde;
 
Evimizde oturan bir kiracımız var. Maddi durumu sıkıntılı olduğundan uzun süre kirayı düşük tuttuk. Ancak şu an durumu düzeldi. Çevrede emsal evler 1200-1500 civarı otururken 500 TL kiraya oturuyor. Ev çok kötü duruma gelmiş. Ne zam yapıyor nede telefonlarımıza bile cevap vermiyor. Ya çevreye göre kira artışı istiyoruz yada tadilat yapabilmemiz için tahliye etmesini. Bu durumda izlememiz gereken yol nedir? Nereye başvuru yapacağız?
 
Cevap ve Çözüm:
 
Hülya Kılıç :Kontrat günü gelmeden tahliye için ihtar gönderin. Kontratı dolunca yapmazsanız bir sonraki yıla kadar otomatik yenilenmiş olur.
 
Veysel Elif Erdoğan: Emsal karar var TV de çıkmıştı. 1500 TL’den 2500 TL’ye çıkaran ev sahibi haklı bulunmuştu.
 
Canan SoysevenKıyıer: Bir de şunu ekleyebiliriz. Eğer kiracınız 10 yılı doldurduysa tahliye etmeniz çok kolay.
 
 
Av. İbrahim Güllü: Kira konusunda kira tespit davası açabilirsiniz. Ancak niyetiniz tahliye etmek ise kötü kullanmaktan dolayı tahliye davası açabilirsiniz.
 
2. Şikayetçi Fadime Gülerşikayetinde:
 
Gecen sene Ekim ayı itibariyle TürkTelekom interneti alt yapı nedeniyle kullanmıyoruz. Ekim ayında taksindik, müracaat ettim, ikamet değişikliğiyaptım diye alt yapı yok dediler. Buraya kadar güzel fatura gelirse ödemeyin dedi şube deki bayan bizde ozamandan bu zamana kadar gelen faturaları ödemedik. Cuma günüaradılaravukatlık durumunuz var 134 TL’yi en kısa surede ödemeniz lazım diye kullanmadığım internetin parasını neden vereyim?Çok bir para değil ama internet kullanmadım.Kullanmadığım internetin parasını neden vereyim?
                                                                                          
Cevap ve Çözüm:
 
Sevinç Yıldız  : btksikayet.gov.tr üzerinden abonelik ve cayma kısmına sorununuzu sonra size uyan maddeleri yazın. Sonra yazdığınız maddelere istinaden sözleşmenin ve cezanın iptalini istiyorumyazıpşikâyetoluşturun. TürkTelekommüşteri hizmetleri donuş yapar.E devlettende icra acilmiş mi takipedin. Açılırsa icra dairesine itiraz edin
 
Av. İbrahim Güllü: Abonelik sözleşmeleri yönetmelik gereği verilmemiş bir hizmetin bedelini isteyemezler. Firmaya şikayetinizi ve talebinizi iletin ve hakkınızda herhangi bir takip yapılması halinde gecikmeden itiraz ediniz.    
 
BİLGİ NOTLARI
 
ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE SATICI VEYA SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
Teslim veya ifa yükümlülüğü
Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesine konu mal veya hizmeti sözleşmeye uygun olarak teslim veya ifa etmekle yükümlüdür.
Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlar. Sağlayıcı sunmadığı hizmetin bedelini tüketiciden talep edemez. Ancak, ön ödemeli hizmetlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
 
Bildirim
Satıcı veya sağlayıcı, bir plan çerçevesinde yapılması öngörülen bakım, kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durduracak olması halinde, bu durumun başlangıç ve bitiş tarihini en az kırk sekiz saat öncesinden tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ya da basın yayın ve benzeri yollar ile bildirmekle yükümlüdür.
 
Bilgilendirme
Satıcı veya sağlayıcı, abonelik süresince tüketicilerle imzalamış oldukları sözleşme ve taahhütnamenin bir örneği ile tüketicinin abone olduğu tarifeye ilişkin ayrıntıları, talep etmesi halinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ücret almaksızın vermek ya da kendi internet sayfaları üzerinden tüketicinin erişimine sunmak zorundadır.
 
SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI
 
Soru: Tüketici hakem heyetlerinin görev alanı nedir?
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Kuruluşu ve görev alanı” başlıklı 66 ncı maddesi uyarınca tüketici hakem heyetleri, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulmuştur.
 
6502 sayılı Kanun’un, “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “tüketici işlemi” mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.
 
Söz konusu tanımla, daha önce yüksek yargı kararları ile mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dolayısıyla tüketici hakem heyetlerinin görev alanı dışında bırakılan eser, taşıma, sigorta ve bankacılık sözleşmeleri 6502 sayılı Kanun dolayısıyla tüketici hakem heyetlerinin görev alanına alınmış olmaktadır. Ayrıca bir çeşit taşıma sözleşmesi olduğu göz önüne alındığında, kargo sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların da tüketici hakem heyetlerinin görev alanına girdiği değerlendirilmektedir.
 
Bu bağlamda tüketici hakem heyetlerine başvuruda belirleyici ve bir arada bulunması gereken unsurlar şunlardır:
-Uyuşmazlığın 6502 sayılı Kanun kapsamında bir tüketici işleminden veya tüketiciye yönelik bir uygulamadan kaynaklanması diğer bir ifade ile uyuşmazlığın taraflarından birinin tüketici diğer tarafın ise satıcı ve/veya sağlayıcı olması,
-Uyuşmazlık konusunun her yıl belirlenen parasal sınırların altında kalmasıdır.
 
Tüketici mevzuatından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkla ilgili ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti taleplerine, parasal değerine bakılmaksızın, tüketici mahkemelerince bakılır ve bu mahkemelerce karara bağlanır.
 

TÜKETİCİ GÜNDEMİ
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, geçen yıl en çok şikâyetin finans ve perakende sektörlerinden geldiğini söyledi. Ağaoğlu’nun tespit ve değerlendirmeleri şöyle;
 
Eskiden tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 90’ında tüketicinin haklı bulunduğunu şimdi bu oranın yüzde 62’ye düştüğünü söyledi. Ağaoğlu, “Bunun iki sebebi var. Bazı hakem heyetleri kendilerine başvuru çoğalıp da dosya yükleri artmasın diye özellikle tüketicileri ya başvurudan caydırıyor ya da olumsuz karar veriyor. Diğer taraftan da giderler, tüketicinin yeterince haklarını ve hukuku bilmemesi, avukat ücretinden kaçınması gibi nedenlerle de tüketiciler boynunu büküp oturuyorlar.
 
Geçen yıl en çok şikâyet, finans sektörü ile perakende sektöründen geldi. Çünkü geçen yıl ağustos ayında kur patlamasıyla perakende sektöründe olağanüstü fiyat artışları gözlemledik. Tamamen yerli üretim olan sudan domatese, soğana patatese fahiş zamlar geldi. Bu yıl ise en fazla finans sektörü ve iletişim sektöründen geliyor.
 
Cep telefonu, interneti, sabit telefonu, kablolu TV abonelikleri ve diğerlerini düşünürsek 160 milyon abonelik var. Faturam yüksek geldi diyor, hizmet ayıplı ve cayma bedellerinden şikâyetçiler. Mesela iletişim alanında genelde ürünü paket olarak alıyoruz, cep telefonu, internet, TV paketi falan. Ve 2 yıllık taahhüt diyor. Üründen memnun olmadınız çıkmak istiyorsunuz, şirket asla kabul etmiyor. Oysa Tüketici kanunun 52. maddesi der ki “Tüketici, 1 yıldan daha uzun olan abonelik sözleşmesine herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.” Ama kabul etmiyorlar, tüketiciye cayma bedeli çıkarıyor. Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği de “Tüketici, hizmet ayıplı ise dilediği anda cayabilir” diyor. Ama burada da tüketicilerimizin yaptığı her şeyde olduğu gibi yazılı değil telefonla yapıyorlar.
 
Perakende sektöründe geçen yıl çok fazla şikâyet vardı. Ama hakem heyetlerine başvuruların sayısında, hem de haklı görülen tüketicilerin sayısında ciddi azalma var. Eskiden Hakem heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 90’ında tüketici haklı bulunurdu, şimdi bu oran yüzde 62’lere kadar düşmüş. İki sebep var. Bazı hakem heyetleri kendilerine başvuru çoğalıp da dosya yükleri artmasın diye özellikle tüketicileri ya başvurudan caydırıyor ya da olumsuz karar veriyor. Ne yazık ki gerçek olan bu. Diğer taraftan da giderler, tüketicinin yeterince haklarını ve hukuku bilmemesi avukat ücretinden kaçınması gibi nedenlerle de tüketiciler boynunu büküp oturuyorlar.
 
Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu

Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ

 


Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum