Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
17 Aralık 2019 - 15:51

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir.
 
UZMAN EKİBİMİZ
 
Köşemize destek veren Uzman Ekibimiz’den
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 
SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI
 
Soru               :Tüketici hakem heyetlerince uyuşmazlığın çözümü amacıyla karşı taraftan bilgi ve belge isteme zorunluluğu var mıdır?
 
6502 sayılı Kanun’un “İnceleme” başlıklı 69 uncu maddesinde ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi” başlıklı 12 nci maddesinde, tüketici hakem heyetlerinin uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu maddeler emredici olmamakla birlikte, tüketici hakem heyetlerince uyuşmazlığın çözümü amacıyla taraflardan, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge istenmesine ilişkin genel kuralı belirleyen hükümlerdir.
6502 sayılı Kanun’un “Karar ve karara itiraz” başlıklı 70 inci maddesinin ilk iki fıkrasında, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince verilen kararların tarafları bağladığı ve söz konusu kararların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.
Başvuru sahibinin başvuru dilekçesiyle, uyuşmazlığa ilişkin iddia ve görüşlerini tüketici hakem heyetine sunmuş olduğu göz önüne alındığında, hakkında bağlayıcı ve ilam niteliğinde bir karar verilmesinden önce karşı tarafa da uyuşmazlığa ilişkin görüşlerini tüketici hakem heyetine sunma hakkı tanınmasının hakkaniyetin bir gereği olduğu değerlendirilmektedir.
Nitekim somut olayın karara bağlanmasından önce tüketici hakem heyeti tarafından karşı tarafa gönderilecek bilgi ve belge isteme yazısına verilecek cevapta, başvuru dilekçesinde tüketici hakem heyetine sunulmamış, sunulamamış veya sunulması atlanmış hususların karşı tarafça tüketici hakem heyetine sunulabilmesi mümkündür ve bu nedenle taraflardan bilgi ve belge istenmesi uyuşmazlığın çözümü açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda daha önce benzer uyuşmazlıklar için aynı satıcı veya sağlayıcıya bilgi ve belge isteme yazısı gönderilmiş ve birbirine benzer cevaplar alınmış olsa dahi her somut olayın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğinden her uyuşmazlık için satıcı veya sağlayıcıya bilgi ve belge isteme yazısı gönderilmesi önem arzetmektedir.
Ayrıca 6502 sayılı Kanun’un 70 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında tarafların tüketici hakem heyeti kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda tüketici hakem heyetleri tarafından verilen bütün kararlar tüketici mahkemesinin denetimine tabiidir. Tüketici hakem heyeti kararının tüketici mahkemesinde itiraza konu olması halinde, karşı tarafın görüşleri alınmadan uyuşmazlığın karara bağlanmış olmasının, kararın usul ve/veya esastan bozulmasına neden olabileceği ve bu durumun tüketicinin mağduriyetine yol açabileceği değerlendirilmektedir.
Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında:
Tüketici hakem heyetlerince verilen kararların bağlayıcı ve ilam niteliğinde olması nedeniyle, bir karar verilmesinden önce taraflara uyuşmazlığa ilişkin görüşlerini tüketici hakem heyetine sunabilme hakkı tanınmasının hakkaniyetin bir gereği olduğu, ayrıca tüketici hakem heyeti kararının tüketici mahkemesinde itiraza konu olması halinde, karşı tarafın görüşleri alınmadan uyuşmazlığın karara bağlanmasının, kararın usul ve/veya esastan bozulmasına neden olabileceği,
Hususları göz önüne alındığında uyuşmazlıkların karara bağlanmasından önce taraflardan uyuşmazlığa ilişkin bilgi ve belge istenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

TÜKETİCİ GÜNDEMİ
 
AtlasGlobal mağdurları ne yapmalı?
 
Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla şirketin bozulan mali yapısından dolayı, uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar ertelediğini duyuran AtlasGlobal’dan bilet alan yolcuların mağduriyetleriyle ile ilgili bir çözüm yolu üretmesini kamuoyu beklemekte.
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AtlasGlobal nedeniyle mağdur olan yolculara haklarını aramaları konusunda ne yapmaları gerektiğine ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu;
 
“Hava yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’e göre uçuştan iki hafta önce uçuş iptali yolcuya bildirilirse hava yolu şirketi bilet ücretinin tamamının satın alınmış̧olduğu fiyat üzerinden nakit olarak yada banka havalesi ile yolcuya iade etmesi gerekmekte olup mağdur olan yolcuların; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne CİMER üzerinden de müracaat edebilirler.
 
Havayolu şirketi, bilet bedeli ve tazminat hakkını (yurt içi uçuşlarda 100 Euro, yurt dışı uçuşlarda 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euro, 1500 ile 3500 kilometre arasıuçuşalar için 400 euro, 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euro) yolculara ödemek durumunda. Mağdur olan yolcular, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne CİMER üzerinden müracaat ederek bilet artı tazminat alabilirler.
Hava yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te de detaylı bilgiye ulaşılabilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konunun takipçisi olduğunu” ifade etti.
 

Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu

Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ

 

 
 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum