Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz. 

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz. 

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
07 Ocak 2020 - 16:00

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir. 

UZMAN EKİBİMİZ

Köşemize destek veren uzman ekibimizden 
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan, 
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz. 

SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI 

Soru        :İnceleme aşamasında talep üzerine veya re’sen şikâyet edilenin değiştirilmesi mümkün müdür?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Başvuru” başlıklı 11 inci maddesinde,
Tüketici hakem heyetine başvuruların, şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabileceği;
Uyuşmazlıklarla ilgili başvurunun, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılacağı; başvuruların Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabileceği; başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adının, soyadının, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, adresinin ve varsa diğer iletişim bilgilerinin, talebinin ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikâyet edilene ilişkin bilgilerin bulunmasının zorunlu olduğu;
Elektronik ortamda yapılan başvuruların Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılmasının zorunlu olduğu ve bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmasının, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olmasının gerektiği;

“Kararın niteliği ve kapsamı” başlıklı 22 nci maddesinde,
Tüketici hakem heyetinin uyuşmazlıkla ilgili karar verirken tarafların talebiyle bağlı olduğu düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen düzenlemeler uyarınca, tüketici hakem heyetlerine elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılacak başvurularda, şikâyet edilene ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur. Ancak uyuşmazlık hakkında karar verilmeden önce, inceleme aşamasında, tüketici tarafından veya tüketici hakem heyetince re’sen, şikâyet edilenin uyuşmazlığın tarafı olmadığı anlaşılabilir. Bu durumda, taleple bağlılık ilkesi gereğince tüketici hakem heyeti tarafından re’sen şikâyet edilenin değiştirilemeyeceği ancak tüketiciye bilgi verilerek gerekli değişikliğin yapılmasının sağlanabileceği; tüketicinin ise başvuruyu yapmış olduğu tüketici hakem heyetine dilekçe vermek suretiyle, uyuşmazlık hakkında karar verilmeden önce şikâyet edileni değiştirebileceği değerlendirilmektedir. Şikâyet edilenin değiştirilmesi durumunda, taraf olarak gösterilen yeni şikâyet edilene bilgi ve belge isteme yazısı gönderilmesi ve incelemenin yeni koşullara göre yeniden yapılması gerekmektedir.

Soru        :Tüketici hakem heyetlerinin satıcı veya sağlayıcılardan tüketiciler ile yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtlarını talep etme yetkisi var mıdır? Tüketiciler tarafından alınan ses kayıtları delil olarak kabul edilebilir mi?

6502 sayılı Kanun’un “İnceleme” başlıklı 69 uncu maddesinde ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Bilgi ve belge isteme yetkisi” başlıklı 12 nci maddesinde, tüketici hakem heyetlerinin uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebileceği düzenlenmiştir.
Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, tüketici hakem heyetlerinin satıcı veya sağlayıcılardan tüketiciler ile yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtlarını talep etme yetkisi olduğu; diğer taraftan bilgi dışı alınan ses kayıtlarının hukuki niteliği tartışmalı olduğundan tüketiciler tarafından alınan ses kayıtlarının delil olarak kabul edilemeyeceği ancak karar verilirken kanaat oluşturulmasında dikkate alınabileceği değerlendirilmektedir.

Soru        :Başvuru sahibinin veya şikâyet edilenin tüketici olup olmadığı hakkında tereddüt yaşanması halinde izlenecek usul ne olmalıdır?

Tüketici hakem heyetlerince yapılan inceleme sırasında başvuru sahibinin ve/veya şikayet edilenin tüketici olup olmadığı hakkında tereddüt yaşanması halinde:
Tacirler hakkında, ülke geneli için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden; il ve ilçelerde ticaret ve sanayi odasından, bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasından; ülke genelinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden;
Esnaflar hakkında, ülke geneli için Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinden veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan, illerde esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerinden, ilçelerde esnaf ve sanatkarlar odalarından,
bilgi alınabileceği değerlendirilmektedir.

TÜKETİCİ GÜNDEMİ 

Damacana suya sinsice zam!
Ambalajlı ve damacana suya kuruş kuruş zamlar vatandaşın tepkisini çekiyor. Kış aylarının sıcak ve kurak geçtiğini öne sürerek ambalajlı suyun fiyatını yüzde 50-60 oranında zamlandıran firmalara yönelik şikâyetler günden güne artıyor.

Kuraklığı gerekçe göstererek su fiyatını şişiren şirketlerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Ambalajlı ve damacana su üreticileri ile satıcılarının denetimlerine ağırlık verilmeli, yanlış yola tevessül edenlere ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Kuraklığı gerekçe göstererek su fiyatını şişiren şirketlerin yakından takip edilmesi gerekmektedir. Ambalajlı ve damacana su üreticileri ile satıcılarının denetimlerine ağırlık verilmeli, yanlış yola tevessül edenlere ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu
Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum