Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
14 Ocak 2020 - 14:42

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir. 

UZMAN EKİBİMİZ

Köşemize destek veren uzman ekibimizden 
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan, 
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz. 

SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI 

Soru        :Tüketici hakem heyeti kararlarında bulunması gereken ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?


Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Kararın niteliği ve kapsamı” başlıklı 22nci maddesi uyarınca, tüketici hakem heyetleri uyuşmazlıkla ilgili karar verirken tarafların talepleriyle bağlıdır. Tüketici hakem heyeti kararlarında bulunması gereken asgari unsurlar ise, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Karar tutanağı” başlıklı 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda tüketici hakem heyeti kararlarında:
- Kararı veren tüketici hakem heyeti ile başkanın, üyelerin ve raportörün ad ve soyadları,
- Karar numarası,
- Karar tarihi,
- Tarafların ad ve soyadları veya unvanları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,
- Başvuru tarihi,
- Başvuru sahibinin talebi,
- Uyuşmazlık bedeli,
- Uyuşmazlık konusu,
- Olayın özeti,
- Şikâyet edilenin savunmasının özeti,
- İnceleme ve gerekçe,
- Karar, kararın tüketici lehine verilmesi durumunda varsa tebligat ve bilirkişi ücretleri,
- İtiraz merci ve süresi,
- Kararı veren başkan ve üyelerin imzaları, bulunmalıdır.

Karar kısmında, gerekçe tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle kararların tereddüte mahal vermeyecek şekilde açık ve net olması gerekmektedir.

Tüketici hakem heyeti kararlarında altı imza bulunmamalıdır. Heyet, beş kişiden oluştuğu için tüketici dışındaki tarafın tacir veya esnaf ve sanatkâr olma durumuna göre, ilgili üye toplantılara katılmalı ve karara imza atmalıdır. Tacir veya esnaf ve sanatkârı temsil eden üyelerin aynı anda toplantıya katılamaması ve oy kullanmaması gerekmektedir.

Özellikle malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi, hizmetin yeniden görülmesi ve ücretsiz onarım taleplerine ilişkin uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusunun Türk Lirası karşılığının uyuşmazlık bedeli olarak belirtilmesi önemlidir.
Uyuşmazlık bedelinin belirtilmediği kararlar tüketici mahkemeleri tarafından hukuki yarar yokluğundan iptal edilebilmekte ve/veya icra müdürlükleri tarafından icraya konulmamaktadır.

Soru        :Tüketici hakem heyetinin görev alanına girmekle birlikte 6502 sayılı Kanun’da düzenleme bulunmayan hallerde neye göre karar verilmelidir?

6502 sayılı Kanun’un “Diğer hükümler” başlıklı 83 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, 6502 sayılı Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiştir.

TÜKETİCİ GÜNDEMİ 

Geç gelen trafik cezaları yüzünden iki aracını satmak zorunda kaldı

Geç tebliğ edilen trafik cezalarına tepki gösteren sürücüler Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğüne gelerek yetkililerle görüştü.

Sürücüler geç kalan cezaları ödeyemediklerini ve bu yüzden araçlarını satmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Trafik cezalarının 2011 yılından itibaren tebliğ süresini bir yıla çıkartan kanun maddesinin eklenmesinin ardından sürücüler ve araç sahipleri büyük mağduriyet yaşamaya başladı. 

Araç sahiplerine destek olmak için görüşmeye katılan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada geciken cezaların geç gelmesinin araç sahiplerini zora soktuğunu belirterek "Bunlar EDS cezaları yüzlerce biriktirilmiş ve gönderilmiş şuan da ortaya çıkan rakam ödenecek boyuttan öte geçmiş durumda aracını satsa ödeyemez. Bir kısmını ödemiş arkadaşlarımız var. Bu dosyalar dolusu cezanın sebebi 2011 yılında kabahatlar kanununda yapılan bir ek düzenlemeyle ihlali geçişin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar ceza gönderilebilir maddesi eklendi. Bu kadar uzun bekletilir mi ceza. Bu iyi idare kavramıyla uyuşmaz. Bu anayasanın suçların şahsiliği hukukun savunma hakkıyla bağdaşmaz. Bu tarihte o aracı kendi mi kullandı nasıl hatırlasın. Bu kadar birikmiş cezayı nasıl ödesin. Cezaların amacı caydırmaktır. Oysa ceza uygulandığını aylar sonra öğrenen vatandaşlar aynı ihlali öğrenme zamanına kadar yapmaya devam ediyor. Yüzlerce defa geçiyor böyle bir ceza balyasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bunları ödemeye kalktıkları zamanda bütün varlıklarını satsalar altından kalkamazlar. Burada yapılması gereken mutlaka bu aylar sonra gönderilen cezalar silinmeli. Ödenmiş olanlar iade edilmeli. Ayrıca gönderilmemiş olanlar da iptal edilmeli. ve özellikle İstanbul Havalimanı'nda ki 70 km'lik hız sınırı makul noktaya çekilmeli. İstanbul'un içinde bile pek çok yerde 80 km olan hız sınırı orada 70 km olması doğru değil. En önemlisi de bundan sonra ileriye dönük olarak aynen Fatih Sultan Mehmet köprüsünde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olayında olduğu gibi söz verildiği şekilde bu cezaların bildirim süresi eskisi gibi 7 güne indirilmeli" diye konuştu.

 

Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu
Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ 

 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum