Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
04 Şubat 2020 - 14:51

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir.
 
UZMAN EKİBİMİZ
 
Köşemize destek veren Uzman Ekibimiz’den
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 
SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI
 
Soru               :Feragat, uzlaşma gibi nedenlerle başvuruya konu uyuşmazlığın tüketici hakem heyeti tarafından karar verilmeden önce çözümlenmesi durumunda yapılacak işlem ne olmalıdır?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Kararın niteliği ve kapsamı” başlıklı 22 nci maddesinde, başvuruya konu uyuşmazlığın, tüketici hakem heyeti tarafından karar verilene kadar çözümlenmesi ve bu durumun ispatına yönelik bilgi veya belgelerin tüketici hakem heyetine iletilmesi durumunda tüketici hakem heyeti tarafından, uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verileceği düzenlenmiştir.
 
Diğer bir ifade ile tüketici hakem heyeti tarafından karar verilmeden önce başvuruya konu uyuşmazlığın, feragat, uzlaşma gibi nedenlerle çözümlenmesi durumunda başvurunun işlemden kaldırılmaması, uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle tüketici hakem heyeti tarafından “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi gerekmektedir.
 
Karar verilmesine yer olmadığına karar verilebilmesi için uyuşmazlığın çözümlendiğinin ispatına yönelik bilgi veya belgelerin tüketici hakem heyetine sunulması gerekmektedir. Bilgi veya belge sunulmasının mümkün olmadığı durumlarda tüketici tarafından uyuşmazlığın çözümlendiğine dair bir dilekçenin tüketici hakem heyetine sunulmasının yeterli olduğu değerlendirilmektedir.
 
Soru               :Tüketici hakem heyetleri tarafından verilen kararlar emsal olması bakımından uyuşmazlığın tarafı olmayan kişilere verilebilir veya internette ilan edilebilir mi?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Kararın niteliği ve kapsamı” başlıklı 22 nci maddesinde, tüketici hakem heyeti kararlarının tarafları bağlayacağı ve kararların yalnızca verildiği uyuşmazlık için geçerli olacağı düzenlenmiştir. Bu bağlamda tüketici hakem heyeti tarafından verilmiş bir kararın tek başına emsal karar olarak kabul edilemeyeceği dolayısıyla söz konusu kararların üçüncü kişilere verilmesinin veya internet sitesinde yayımlanmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.
 
Diğer taraftan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlığın amacı” başlıklı 2 nci, “İşlerin stajyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma” başlıklı 46 ncı, “Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı” başlıklı 56 ncı maddeleri uyarınca, avukatların ve stajyer avukatların, tüketici hakem heyetlerindeki başvuru dosyalarını inceleyebilmeleri ve vekâletname veya yetki belgesi sunan avukatların ilgili dosyalardan örnek alabilmeleri mümkündür.

 
TÜKETİCİ GÜNDEMİ
Kusurlu araçlarını değiştirmiyorlar!
 
Kendi ülkesinde küçük bir arıza için binlerce otomobili geri çağıran uluslararası otomobil markaları, aynı sıkıntıyı ülkemizde görmezden geliyor.
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu;“ Yargıtay’ın ‘sıfır araç verilmesi’ yönündeki kararının firmalar tarafından uygulanmamaktadır.
2015 yılına ait sıfır araç yok bayide. Fakat bugün aynı aracın muadili verilmeli. İlave unsurlar varsa, onların bedeli bile talep edilebilir ama bu dahi tüketicinin 5 yıl çektiği cefaya karşılık olmalı. Firmalar, imajını zedelememeli. Nasıl kendi ülkesinde küçük bir arıza sebebiyle binlerce aracı geri çağırıyor, arızayı gideriyor ve arızası olan araçları düşük bedelle satıyorsa, Türkiye’de de aynı uygulamayı yapmalı, ‘şark kurnazlığına’ tevessül etmemelidir.
Firmalar markalarına sahip çıkmalı. Tüketici de her yolu deneyip sonuç elde edemeyince dava açacaksa talebini net yazmalı dava dilekçesine. Örneğin ‘Haklı bulunmam hâlinde, davanın sonuçlandığı tarihte, aracımın piyasadaki sıfırı ile değişimini talep ediyorum’ şeklinde yazabilir. Tüketiciye bugünkü sıfır aracı verirken, eklenen özelliklerin bedeli talep edilerek orta yol bulunabilir” dedi.


 
Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu
Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum