Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
17 Mart 2020 - 16:08

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir.
 
UZMAN EKİBİMİZ
 
Köşemize destek veren uzman ekibimizden
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 
SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI
 
Soru: Tüketici Hakem Heyeti tarafından karar verilmeden önce, başvuruya konu uyuşmazlığın feragat, uzlaşma gibi nedenlerle çözümlenmesi ve karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi durumunda tebligat ve bilirkişi ücretleri hangi tarafa yükletilecektir?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Kararın niteliği ve kapsamı” başlıklı 22 nci maddesinde, başvuruya konu uyuşmazlığın, tüketici hakem heyeti tarafından karar verilene kadar çözümlenmesi ve uyuşmazlığın konusuz kalması durumunda tüketici hakem heyeti tarafından “karar verilmesine yer olmadığına” karar verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca bahsi geçen Yönetmeliğin “Tebligat ve bilirkişi ücretlerinin tahsili” başlıklı 31 inci maddesinde, uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine karar verilmesi veya uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi hallerinde tebligat ve bilirkişi ücretlerinin Bakanlığımızca karşılanacağı düzenlenmiştir.
 
Soru: Tüketici hakem heyetlerinde tüketiciler yakınları tarafından temsil edilebilirler mi?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Başvuru” başlıklı 11 inci maddesinde, Tüketici hakem heyetine başvuruların, şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabileceği; “Kararın niteliği ve kapsamı” başlıklı 22 nci maddesinde, tüketici hakem heyetlerinde tarafların avukatla temsil edilebileceği düzenlenmiştir. Bu bağlamda tüketici hakem heyetlerine başvurunun tüketici tarafından yapılması esas olmakla birlikte, tüketici hakem heyetlerinde tarafların avukatla da temsil edilebilmesi mümkündür.
 
Soru: Tüketici hakem heyetlerine avukat vasıtasıyla yapılan başvurularda sunulan vekaletnamelerin sahip olması gereken zorunlu bir şekli şart var mıdır?
 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı” başlıklı 56 ncı maddesinde, vekaletnamelerin Türkiye için tek tip olduğu, vekaletnamenin biçim ve içeriğinin Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanacağı düzenlenmiştir. Ayrıca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Vekaletnamenin ibrazı” başlıklı 76 ncı maddesinde, avukatın açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekaletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorunda olduğu; diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlarına, yetkili amirleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip verilmiş olan temsil belgelerinin de geçerli olduğu bu temsil belgelerinin ayrıca noterce onaylanmasına gerek olmadığı hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, tüketici hakem heyetlerine avukatlar tarafından tüketici vekili olarak yapılan başvurularda, başvuru ekinde noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekaletnamenin aslının veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğinin sunulması gerektiği değerlendirilmektedir.
 
TÜKETİCİ GÜNDEMİ
 
Bilinçli tüketiciye daha çok ihtiyacımız var
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nde değerlendirmelerde bulundu.
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu; “Tüm dünyada paniğe yol açan koronavirüs tüm tüketicileri de bir sınava tabi tuttu. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen İstanbul depremi nasıl çürük binaları ortaya çıkardıysa, koronavirüs salgını da çürük tüketicileri ortaya çıkardı. Sağlık Bakanımızın ilk virüs vakasını açıklamasının ardından panik halinde marketlere hücum edilmesi inanılacak şey değil. Böyle olağanüstü durumlarda daha çok bilinçli olmamız gerek. Bu şekilde bilinçsizce yapılan tüketim karaborsacılığı ve fırsatçılığı beraberinde getirir.
Maske ve dezenfektan fiyatları bilinçsiz tüketici ve fırsatçılar yüzünden yükseldi. Tüketiciler fırsatçıların ekmeğine yağ sürmemeli. Ürün ve hizmet bedelini gereğinden fazla artırmak ‘haksız ticaret uygulama’ kapsamına alındı ve bu fırsatçılara 105 bin TL’ye kadar ceza kesiliyor. Yetkililer gerek gördüğü zaman bu cezayı on katına kadar artırabiliyor. Ancak burada tüketiciye çok iş düşüyor.  Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Bildirimi (HFA) sistemi üzerinden Ticaret Bakanlığı’na bilgilendirme yapılması şu süreçte çok önemli. Tüm tüketicilerimizin bu mobil uygulamayı kullanmasını tavsiye ediyorum. Bu dönemlerdeki gelişmelerle birlikte bilinçli tüketiciye daha çok ihtiyacımız var.”
 

 
Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu

Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ 
 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum