Reklam
Reklam
Umut Özen

Umut Özen

Siyaset dili ve Manavgat Ulualan

22 Haziran 2020 - 00:01

Siyaset dili, siyasetçilerin devlet icraatlarına ve politik tutumlarına yönelik görüşlerini içeren konuşmalarıdır. Özellikle siyasi parti liderlerinin söylemleri siyasetin şekillenmesinde önemli rol oynar. İktidar ve muhalefet ilişkileri bu söylemler etrafında şekillenirken, taraflar arasında zaman zaman gerginliğin tırmandığı, zaman zamansa ilişkilerin olumlu yönde geliştiği görülebilir. Buradaki temel meselelerden biri, liderlerin birbirlerine karşı kullandıkları dilin ölçüsüdür. Üsluplarındaki ağır ve sert ithamlar siyasi ilişkilerin tıkanmasına, uzlaşma olanaklarının ortadan kalmasına neden olabilmektedir. Aynı şekilde birbirlerine karşı kullandıkları uzlaşmacı dil, sorunları karşılıklı güven ilişkisi içerisinde çözme çabaları, siyasi havanın yumuşamasına ve iyi ilişkilerin kurulmasına ortam hazırlamaktadır. Ayrıca liderler arasında kurulan iyi ya da kötü yöndeki ilişki, kendi siyasi tabanlarını da etkilemektedir. Bu durum seçmenler arasındaki kutuplaşma ya da dayanışma ortamının oluşmasında başlıca etken olmaktadır. Liderlerin kullandıkları dili etkileyen en önemli unsur ise, içerisinde bulunulan siyasi atmosferdir. Özellikle seçim atmosferi, hem öncesi hem de sonrasıyla iktidar ve muhalefet liderlerinin söylemlerinde sertliğin arttığı süreçlerdir. Her iki tarafın da kendi örgütsel tabanlarını genişletme kaygısıyla hesaplaşma, karşılıklı itham ve karalama yoluna gittikleri görülebilmektedir. Karşılıklı atışmaların devam eden koronavirüs sürecinde bile hız kesmediğini görüyoruz. Siyasi liderler arasındaki atışma partilerin belde, ilçe ve il yöneticileri arasında da sıklıkla yaşanıyor. Siyasi bir kimlik taşısalar da belediye başkaları yaşanan tartışmaların içine kendilerini pek sokmazlar ve her gün yoğun geçen çalışmalarını sürdürürler. Antalya’da iktidar ve muhalefet arasındaki siyaset dili nasıl? Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gösteriyor ki seviyeliler, birbirlerine karşı ağır ithamlarda bulunmuyorlar. Antalya’da son günler ve aylarda yaşanan değişik konularda tarafların, meseleye kendi siyasi penceresinden baktığını görüyorum. Kim haklı veya haksız mutlaka ortaya çıkacaktır. Bir konuda benim de itirazım var; Manavgat Ulualan. Bu bölgede 3 bin dönüm arazi üzerine planlanan alana, 3’ü konaklamalı 750’şer dönüm, 1’i konaklamasız 550 dönüm olmak üzere 4 ayrı parça halinde sadece “golf alanı” yapılmasına karşıyım. Antalya’da yeterli sayıda turistik konaklama tesisi mevcuttur. Bu alanı bir bütün halinde koruyarak gelecek nesillere emanet edelim.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum