Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

APARTMAN-SİTE YÖNETİMİ VE SORUNLARI

Kat Mülkiyeti İhlallerinden kaynaklanan yönetici ve bina sakinlerinin sorunlarının çözülmesi için çalışan Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneğine soru ve şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu soru ve şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir yönetici ve sakin olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

APARTMAN-SİTE YÖNETİMİ VE SORUNLARI

Kat Mülkiyeti İhlallerinden kaynaklanan yönetici ve bina sakinlerinin sorunlarının çözülmesi için çalışan Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneğine soru ve şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu soru ve şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir yönetici ve sakin olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

APARTMAN-SİTE YÖNETİMİ VE SORUNLARI
06 Ağustos 2019 - 16:41

UZMAN EKİBİMİZ
Köşemize destek veren Uzman Ekibimiz’den
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 
BAŞLARKEN
Toplu yaşama bir kültürdür. Toplu yaşama kültürü yeterli düzeyde oluşmamış toplumlarda çok sık tartışma, kavga ve sorunlar çok sık karşılaştığımız bir durumdur. İşte bu eksikliği gören kurucu ve genel başkanı Av. İbrahim Güllü’nün yapmış olduğu Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği (Asiyed) 2008 yılında Antalya’da kurulmuştur.
 
Apartman ve Siteler, birçok farklı yaşam ve yaklaşım tarzındaki insanların bir araya geldiği özel hayatın sürdürüldüğü ortak yer ve değerleri olan ikamet alanlarıdır. Bu ortak alanlı olma özelliği sitelerde, uyulması gereken bazı ortak kuralları da gerekli kılmaktadır.
 
Apartman-Site yönetimini düzenleyen, yazılı metinler (kanun, yönetmelik, yönetim planı vb.) olabilir, ancak site yaşam huzuru bu yaptırımlara bırakılamaz, bırakılmamalıdır. Her şeyden önce sakinlerin (oturanların) yazılı kuralların yanında etik kurallara da uyması gerekmektedir. Her şeyi yasaklayarak veya cezalandırarak sorunların çözümünü mümkün gözükmemektedir. Sosyal yaşam alanımız olan oturduğumuz yerlerde birlikte yaşama kültürüne ve huzura ihtiyaç bulunmaktadır. Bunu sağlayacak da kanunlar, kurallar ve insani değerlerdir.
 
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) bu konuda emredici ve düzenleyicidir. Tapunun ayrılmaz bir parçası olan Yönetim Planı’nda da birçok konu düzenlenmiştir. Daire/bağımsız bölüm ne kadar ve hangi statüde kat malikinin ise, bu plan da aynı şekilde kat malikinindir ve sorumluluğundadır.
 
Apartman ve Site Yönetimleri, bina sakinlerinin huzurunu ve güvenliğini KMK ve Yönetim Planı dahilinde yasal çerçevede sağlamaya çalışırlar.
 
Birlikte yaşama kültürünün oluşması, insanların birbirlerinin haklarına saygı duyması ve haklarını bilmesi ve gerektiğinde kullanması ile sağlanacaktır.
 
HAFTANIN ŞİKAYETLERİ
 
1. Şikayetçi Sevilay…. şikayetinde;
Yeni aldığımız dublex dairemizin dış cephesinde sıva çatlağı gibi kabarmalar var. Bizim kısımda çok fazla. Yönetici yok sayılır. Bir sakin 20 TL toplayıp fatura vs ödüyor.
Karar alınıp sıva boya yaptırılır ise ne ala ama istemediklerini duyuyorum. Henüz kış geçirmedik akma vb. olacağını düşünüyoruz. Sorunun yağmur borularından olduğunu tahmin ediyoruz. Bu ortak gidere dahil olmalı değil mi? Kendimizin değiştirecek gücümüz yok zaten.Ortak katar alınmazsa ne yapabilir?
 
Cevap ve Çözüm:

Öncelikle yönetici işinin çözülmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim. Çünkü söz konusu giderler demirbaş diye tabir ettiğimiz herkesin katılması gereken giderlerdir. Ancak bir kısım kat malilikleri eğer kendileri zarar görmemişse katılmayacaklardır. Bu yüzden de geçici tedbirlerle değil kalıcı çözüm üretmek gerekir.
Ortak karar alınamazsa siz kendiniz yaptırır, bedelini herkesin hissesi oranında kat maliklerinden icraya başvurmak suretiyle talep edebilirsiniz.
 
2. Şikayetçi Selma Karadağ şikayetinde:
İki yıl önce belediye doğalgaz çalışması yaparak kutuları bina girişine getirdi. Apartman sakinleri bina içine kapı başlarına getirmeyi kabul etmiyor. Bu durum beni mağdur ediyor. Ben evime döşetmek istiyorum. Kanunda kapı başlarına getirmek zorunluluğu var mı? Nereye başvurmam gerek?
 
Cevap ve Çözüm:

Bir şekilde apartman sakinlerini ikna etmeniz lazım yoksa olmaz.
Dairelerin toplamı 2.000 metrekareden büyük ise merkezi sistem için %51 çoğunluk yeter ama bireysel düşünürseniz bina sakinlerinin tümünün yani %100 ün imzası gerekir. Daire sakinleri imza atmayı kabul ederse isteyen dairesini yaptırır isteyen yaptırmaz. Ama sahanlık için çekilen tesisat paralarını vermeleri gerekir.
Yönetime sunun, apartman sakinleri ile görüşün yapmazlarsa mahkemeye gideceğinizi iletin. Sorun çözülmezse Sulh hukuk mahkemesine başvurun.
 
BİLGİ NOTLARI
 
Kat Mülkiyeti-Kat İrtifakı Nedir?
 
Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.
Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir. (KMK madde 1)
 
Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.
 
SORULARLA KAT MÜLKİYETİ VE ÇÖZÜMLERİ
 
Soru           :Ahşap binalar üzerinde kat mülkiyeti kurulabilir mi?
 
Cevap        :Tamamen ve kısmen ahşap binalarda kat mülkiyeti kurulamaz. Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) 50 nci maddesinde; “Tümü kârgir olmıyan yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz” hükmüne yer verilmiştir.
 
Soru           :Yapımı devam etmekte olan binalarda kat mülkiyeti kurulabilir mi?
 
Cevap        :Kurulamaz.
Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) 10/2 nci maddesinde; “Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz” hükmüne yer verilmiştir.
Böyle binalarda, ancak kat irtifakı kurulabilir ve kısmi iskan izni verilebilir. 
 
Soru           :Blok Apartmanlarda kat mülkiyeti kurulabilir mi?
 
Cevap        :Aynı parselde 1’den çok blok apartman veya tek katlı evler yapılıyorsa, bütün yapılar tamamlanmadan, her biri en az 8 bağımsız bölüm ihtiva eden blok veya bloklar için kat mülkiyetine geçilebilir.
Aynı parsel üzerinde tek veya iki katlı evler yapılıyorsa ve Vaziyet Planı’na göre yapılacak bütün bağımsız bölümlerin %40’ı tamamlanmışsa, kat mülkiyetine geçilebilir.
 
Soru           :Anayapının sadece bir veya birkaç bağımsız bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulabilir mi?
 
Cevap        : Kurulamaz.
Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) 10/2 nci maddesinde; “Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz” hükmüne yer verilmiştir.
 
Soru           :Bir kişinin sahip olduğu bir gayrimenkulün mülkiyeti, kat mülkiyetine çevrilebilir mi?
 
Cevap        :Kat mülkiyetine çevrilebilmesi için gerekli olan diğer şartlar da varsa, sahibinin yazılı isteği üzerine kat mülkiyetine çevrilebilir.
 
SORU VE ŞİKAYET HATTIMIZ
 
Soru ve şikayetlerinizin çözümü için şikayet hattımız oluşturulmuştur.


(Ahmet Saki Mertoğlu)

(Özgür Bükçüoğlu)

(Mehmet Tulga Düldül)

 
Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği: Asiyed

Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ 

 
 
 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Bu Haberler de İlginizi Çekebilir