Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
24 Eylül 2019 - 20:24 - Güncelleme: 24 Eylül 2019 - 23:51

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir.
 UZMAN EKİBİMİZ
 
Köşemize destek veren Uzman Ekibimiz’den
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 
SORUNLARINIZ ve ŞİKAYETLERİNİZ
 
1. Şikayetçi Çağrı Yıldırım şikayetinde;
Merhaba ….cell kullanıyorum ve konuşma hakkım bittikten yaklaşık 2 saat sonra mesaj yolluyor.
Bu hukuki olarak yasalmıdır? Konuşmamın bittiğini 2 saat sonra gelen mesaj ile öğreniyorum ve o 2 saatlik süre zarfında dünyanın parasını bana kitliyorlar. (36 dk için 16 lira) Sadece konuşma değil, internette de aynı durum mevcut internet bittikten 2 saat sonra haber veriyorlar.
 
Cevap ve Çözüm:
 
Özgür Bükcüoğlu:(Uzman Görüşü)

Yasal değil. BTK kurul kararı gereği anında bilgi vermesi gerekiyor. Vermiyorsa eğer ücret yansıtamaz. https://tuketicisikayet.btk.gov.tr/ adresine e devlet şifrenizle giriş yaparak şikayet edebilirsiniz.
BTK'nın 2016/DK-THD/363 sayılı kararına göre;
Madde 5- (1)İşletmeciler, yurt içindekikullanım miktarı sınırlı hizmetler ile asgari olarak uluslararası veri dolaşımı kapsamındaki kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde kullanım limitinin %80’ine ve %100’üne ulaşılması halinde abonelerini bilgilendirir.
Madde-8:
(2) Abonelerin eksik veya geç bilgilendirilmesi ya da bilgilendirilmemesi ile bu Usul ve Esasların 7 nci maddesi kapsamında veri hizmetinin devam etmesi yönünde bir abone talebi olmamasına rağmen durdurulmaması hallerinde abone sorumlu tutulamaz.
 
Adil Ünal  : İlgili kurum size ayıplı hizmet vermiştir. Bu nedenle size bildirin mesajının çıktısını alarak, ücretli konuştuğunuz saatle karşılaştırarak ve bu belgelerle ayıplı hizmet maddesinden tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.
 
BİLGİ NOTLARI
 
ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE SATICI VEYA SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
Faturalandırma dönemi
Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir aydır. Fatura dönemi boyunca tahakkuk eden borç tutarı veya tüketim miktarının, daha önceden sözleşmede belirlenmiş tutarın veya miktarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir sonraki dönem veya dönemlerde yapılabilir.
Sözleşmeye konu mal veya hizmetin faturalandırma dönemi değiştirilerek ücretlendirmeye esas birim fiyat arttırılamaz.
 
Faturanın zamanında ödenmemesi
Abonelik sözleşmelerinde faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.
 
Diğer yükümlülükler

Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.
Sözleşme süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için hiçbir bedel talep edemez.
Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar, katma değerli elektronik haberleşme hizmeti sunan sağlayıcılar ile birlikte bu hizmetlerin sunulmasından sorumludur.
 
SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI
 
Soru   : 6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında geçen “değeri …. Türk Lirasının altında” ve “….. Türk Lirasının altında” ifadeleri “…. TL” yi ve “……TL”yi kapsamakta mıdır? Tüketici hakem heyetlerine başvurunun bir alt sınırı var mıdır?
 
6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinde düzenlenen ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilmesine ilişkin limitleri belirleyen parasal sınırlar, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanmaktadır.
 
6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinde “(…) değeri (…) Türk Lirasının altında” ifadesi kullanılmış olduğundan il ve ilçe tüketici hakem heyetleri Kanunun ilgili maddesi uyarınca belirlenen miktarın altındaki uyuşmazlıklar için görevlidirler.
 
6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinde, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular için üst sınırlar belirlenmiş olmakla birlikte, herhangi bir alt sınır öngörülmemiştir. Diğer bir ifadeyle, tüketici hakem heyetlerine başvurunun bir alt sınırı bulunmamaktadır.
 
Soru   : Görevli hakem heyetinin tespitinde başvuru tarihi mi karar tarihi mi esas alınmalıdır?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin “Görev alanı” başlıklı 6 ncı maddesinde görevli tüketici hakem heyetinin tespitinde başvuru tarihindeki parasal sınırların esas alınacağı düzenlenmiştir.
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Başvuru” başlıklı 11 inci maddesinde, konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlık ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamayacağı, aksi takdirde tüketici hakem heyetinin re’sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman derdestliği dikkate alacağı düzenlenmiştir.
 

 
TÜKETİCİ GÜNDEMİ
 
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yasa dışı bahis siteleri konusunda tüketiciyi uyardı.
 
Yasadışı bahis siteleri hemen her gün yüzlerce kişiyi ağına düşürüyor.  'Bonus' denilen küçük miktarlarda para kazandıranlar zamanla kumar batağına dönüşüyor. Kumar uğruna bütün varlığını kaybedenler var. Bahis siteleri üzerinden dolandırılanlar ise şikayetçi olmaktan kaçınıyor çünkü kumar oynadıkları için para cezasına çarptırılıyorlar.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu sitelere girmeyin" diye uyarıda bulundu.
Ağaoğlu, "Uyuşturucu gibi bir hastalık, bağımlılık. Bunu bilen sanal bahis şebekeleri aynı uyuşturucu satıcılarının taktiğini uyguluyorlar. Nasıl uyuşturucu satıcıları başlangıçta çok ucuz ya da ücretsiz veriyorlar, benzer taktiği uyguluyorlar. Nasıl uyuşturucu satıcıları başlangıçta çok ucuz ya da ücretsiz veriyorlar, benzer taktiği uyguluyorlar. Kumar siteleri ücretsiz bonus ile başlatıyorlar, ilk başladığında da kazandırıyorlar, hatta hesabına para gönderiyorlar. Şu anda ülkemizde yaklaşık 5 milyon insan yılda ortalama 10'ar bin dolar para kaptırıyor, 50 milyar dolarlık bir pasta. Bu tehlikeli gidişe mutlaka dur denilmesi lazım. Ancak en başta tüketiciler bilinçli olacaklar, bu tür sitelere girmeyecekler.
O kadar riskli ki; kendileri bu siteye giriyor, kimlik bilgilerini, banka kartlarını kullanıyorlar. Hatta kimlik fotokopilerini veriyorlar. Yarın savcılar, hakimler bunların peşine düştüğünde, o hesaba yani kumar oynayan kişinin hesabına para geldiğini tespit edelerse hesabı bloke eder, kişiyi de gözaltına alabilirler. Sadece maddi olarak değil cezai olarak da risk altındalar."
 
Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu
Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum