Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
10 Mart 2020 - 17:07

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir.
 
UZMAN EKİBİMİZ
Köşemize destek veren Uzman ekibimizden
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 
SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI
 
Soru: Tüketici lehine olan ancak mülga 4077 sayılı Kanun’a göre karara bağlanacak uyuşmazlıklar için de tebligat ve bilirkişi ücretlerinin tahsiline ilişkin karar verilecek midir?
 
Başvurunun ne zaman yapıldığına veya uyuşmazlığın hangi kanuna göre karara bağlandığına bakılmaksızın 28.05.2014 tarihinden sonra verilecek bütün hakem heyeti kararlarında bilirkişi ve tebligat ücretlerinin tahsiline ilişkin ifade bulunması gerektiği değerlendirilmektedir.
 
 
Soru: Kararda ödenmesi gereken bilirkişi ücretinin belirtilmesinde brüt miktar mı net miktar mı esas alınmalıdır?
 
Kararda ödenmesi gereken bilirkişi ücretinin belirtilmesinde brüt miktarın esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
 
Soru: Düzeltme kararı verilmesi durumunda söz konusu kararın tebliği için yapılacak tebligat masrafı hangi tarafa yükletilecektir?
 
6502 sayılı Kanun’un “Karar ve karara itiraz” başlıklı 70 inci maddesinin 7 nci fıkrasında tüketici hakem heyetlerine yansıyan ve tüketici lehine sonuçlanan uyuşmazlıklarda, tebligat ve bilirkişi ücretlerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre karşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedileceği düzenlenmiştir.
6502 sayılı Kanun’un “Karar ve karara itiraz” başlıklı 70 inci maddesinin 7 nci fıkrasında yapılan düzenlemenin amacı satıcı ve sağlayıcılar üzerinde caydırıcı bir etki yaratarak, tüketicilerin mağduriyetlerini gidermeye teşvik etmek, tüketicileri gereksiz yere tüketici hakem heyetlerine yönlendirmelerini engellemektir.
 
Soru: Başvuruya konu uyuşmazlığın karar verilene kadar çözümlenmesi durumunda, teknik veya özel görüş içeren bilirkişi raporları için ödenecek bilirkişi ücreti kim tarafından karşılanacaktır?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Tebligat ve bilirkişi ücretlerinin tahsili” başlıklı 31 inci maddesinde, uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine karar verilmesi veya uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi hallerinde tebligat ve bilirkişi ücretlerinin Bakanlıkça karşılanacağı düzenlenmiştir.
 

TÜKETİCİ GÜNDEMİ 
 
Koronavirüs nedeniyle seyahat iptalleri mücbir sebeptir.
 
Korona virüsü, tüketicilerin tatil planlarını değiştirmelerine yol açıyor. Turizm şirketlerine rezervasyon yaptırmış olanlar veya herhangi bir nedenle seyahat programı yapmış kişiler, rezervasyonlarını iptal ettirmek için acentelerine başvurduklarında ödemiş oldukları bedelleri geri alıp alamayacaklarını konusu gündemde.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu; “Bu dönemde gerek yurt içi, gerekse yurt dışı tüm seyahat iptallerinin mücbir sebep kapsamında sayılması gerekir. Tüketicilere seyahat iptallerinden ötürü ödedikleri ücretlerin tamamı geri ödenmelidir.
Bu ölümcül virüs nedeniyle herkes tedirgin olmuş, toplu taşıma araçlarına bile binmekten kaçınmaktadırlar. Kalabalık ortamlara girmekten bile kaçınan tüketicilerin hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerini iptal etmeleri halinde ödemiş oldukları tüm bedelin kendilerine iadesi gerekir. Çünkü bu ölümcül virüsün yarın nerede görüleceği kimse tarafından bilinememektedir. Ortada mücbir sebep vardır."
 
 
Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu

Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ


Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum