Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR

Tüketici hak ihlalleri ile mücadele eden Tüketici Başvuru Merkezimize şikâyetler gelmeye devam ediyor. Bu şikâyetler arasında sizleri de ilgilendireceğini düşündüğümüz ve bilinçli bir tüketici olmasını istediğimiz insanımıza faydalı ve lüzumlu bilgileri bu köşede sizlerle paylaşıyoruz.

TÜKETİCİ HAKKINI ARIYOR
19 Kasım 2019 - 16:44

Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum olma yolunda bir katkımız olursa Tüketici Başvuru Merkezi görevini yapmış demektir.
 
UZMAN EKİBİMİZ
 
Köşemize destek veren Uzman Ekibimiz’den
-Av. İbrahim Güllü,
-Ferruz Mutlucan,
-Ahmet Turan Çetindere,
-Özgür Bükcüoğlu,
-Mehmet Tulga Düldül,
-Av. Seyfullah Yıldırım,
-Ahmet Saki Mertoğlu’na teşekkür ederiz.
 
SORULARLA TÜKETİCİ HAKLARI
 
Soru               :Tüketici hakem heyetinin görev alanına girmeyen başvurular için yapılacak işlem nedir? Görev alanı dışında kalan başvuruların görevli tüketici hakem heyetine veya ilgili kuruma gönderilmesi zorunluluğu var mıdır?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Görev alanı” başlıklı 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrasında tüketici hakem heyetlerinin görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorunda olduğu, görev ve yetki alanı dışında kalan başvuruların, tüketicinin başvuru yapabileceği yerler de belirtilerek başvuru sahibine iade edileceği düzenlenmiştir.
Görev ve yetki alanı dışında kalan başvuruların tüketiciye iadesi için tüketici hakem heyetince karar verilmesine gerek olmadığı, tüketici hakem heyeti başkanlığının üst yazısı ile başvurunun iade edilebileceği değerlendirilmektedir.
 
Soru               :Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı nedir? İkametgâhı farklı yerde bulunan tüketicilerin başvuruları kabul edilmeli midir?
 
6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinde, başvuruların tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabileceği düzenlenmiştir.
Bu bağlamda tüketici işleminin yapıldığı yer ile tüketicinin ikametgâhının bulunduğu yerin birbirinden farklı olması durumunda tüketici, ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine başvuruda bulunabileceği gibi işlemin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine de başvurabilir. Başvurunun tüketici işleminin yapıldığı yerdeki hakem heyetine yapılması durumunda başvurunun kabul edilmesi yasal bir zorunluluktur.
 
Soru               :Yetkili tüketici hakem heyetinin tespitinde “yerleşim yeri” nasıl belirlenir? Bir tüketicinin yazlığı, kışlığı gibi birden fazla yerleşim yeri olabilir mi?
 
6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinde ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Yetki alanı” başlıklı 7 inci maddesinde, başvuruların tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabileceği düzenlenmiştir.
6502 sayılı Kanun’da “yerleşim yeri” kavramı tanımlanmamış olmakla birlikte, Kanun’un “Diğer hükümler” başlıklı 83 üncü maddesinde Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
“Yerleşim yeri” kavramı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 19 ila 22 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. 4721 sayılı Kanun’un “Tanım” başlıklı 19 uncu maddesinde, yerleşim yerinin bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer olduğu, bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamayacağı ancak bu kuralın ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmayacağı; “Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri” başlıklı 20 nci maddesinde bir yerleşim yerinin değiştirilmesinin yenisinin edinilmesine bağlı olduğu; “Kurumlarda bulunma” başlıklı 22 nci maddesinde bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunmanın ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulmanın, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde yerleşim yerinin bir tüketicinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer olduğu, bir tüketicinin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamayacağı değerlendirilmektedir.
 
Soru               :Tüketici hakem heyetinin yetki alanına girmeyen başvurular için yapılacak işlem nedir? Yetki alanı dışında kalan başvuruların yetkili tüketici hakem heyetine veya ilgili kuruma gönderilmesi zorunluluğu var mıdır?
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Görev alanı” başlıklı 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında tüketici hakem heyetlerinin görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorunda olduğu, görev ve yetki alanı dışında kalan başvuruların, tüketicinin başvuru yapabileceği yerler de belirtilerek başvuru sahibine iade edileceği düzenlenmiştir.
Görev ve yetki alanı dışında kalan başvuruların tüketiciye iadesi için tüketici hakem heyetince karar verilmesine gerek olmadığı, tüketici hakem heyeti başkanlığının üst yazısı ile başvurunun iade edilebileceği değerlendirilmektedir.
 

TÜKETİCİ GÜNDEMİ
 
Kargo Şirketlerinden Müşterilere Büyük Oyun!
 
Kargo şirketleri ile ilgili tüketici şikâyetleri eksik olmuyor. Geciken ve zamanında gitmeyen kargolar sürekli gündemde.Kargı şirketlerinin, uçakla hızlı kargo seçeneği, normalden 3 kat fazla ücret almalarına rağmen kargoyu aslında uçakla değil, karadan göndermeleri şikâyet konusu olmaya başladı.
 
Klasik şikâyetler arasında kargonun geç gelmesi ve kaybolması yer alıyor. Hatta bazıları da zarar görüp kırılıyor.
Kargo şirketleri ile ilgili internette birçok şikâyet var. O şirketlerin en bilinen bahanesi ise 'Geldik ama adreste yoktunuz' şikâyeti.
 
Yapılan şikâyetlerden biri de uçak kargo seçeneği. Eğer aceleniz varsa kargo şirketleri size böyle bir seçenek sunuyor. Karşılığında ise karaya oranla tam 3 katı daha fazla ücret talep ediyor. Ancak yapılan şikayetlerde kargonun 24 saat içerisinde adrese ulaşmadığı belirtiliyor. Çünkü ödeme yapıldığı halde kargo uçakla değil, aslında kara yoluyla geliyor. Bir müşteri, "Kargo şirketi bir paketi tam 20 gün göndermedi. Defalarca aradık, hatta şubeye gittik. Paket yok, nerede olduğu belli değil." dedi.
 
TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili yaptığı değerlendirme de, "Taşımacılık yönetmeliğine göre il içinde 2 gün, il dışında da en geç 3 gün zorunluluğu var. İlanlarında 'uçakla göndereceğiz, 1 günde teslim edeceğiz' diyerek 3 katı fazla para aldığı halde zamanında ürünü teslim etmiyor. Tüketici Hakem Heyetlerine internet üzerinden veya kaymakamlıklara giderek başvurup, ödediği taşıma bedelini geri alabilirler" dedi.

 
Tüketici Başvuru Merkezi: Tüketicinin Dostu

Hazırlayan: Av. İbrahim GÜLLÜ


Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum