Satın alınan ürünlerin iadesi ve cayma hakkı
Reklam
Reklam
İbrahim Güllü

İbrahim Güllü

Satın alınan ürünlerin iadesi ve cayma hakkı

09 Ekim 2019 - 00:01

Konuyu mağazadan ve işyeri dışından alınan (internet, kapıdan, mesafeli satışlar) olarak ikiye ayırarak incelemek gerekir.
 
a. Mağazadan-Firmadan Alınan Ürünlerde
 
6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda, mağaza-firmadan görerek satın alınan ürünlere cayma hakkı tanınmamıştır. Bu bakımdan kulaktan dolma bilgi olarak duyduğunuz kanuna göre “7 gün” veya “10 gün” “1 ay” gibi sürelerde sebepsiz yere alınan ürün iade edilmelidir gibi sözler gerçeği yansıtmamaktadır.
 
Kanuna göre Mağazaların satmış oldukları ürünleri sebepsiz yere iade alma zorunlulukları yoktur. Ancak;
1. Satın alınan mal için Mağaza ile iade konusunda özel bir anlaşmanız bulunuyor ise,
2. Ürünü satın aldığınız mağazanın iade veya pişmanlık hakkı tanıdığı konusunda yazılı bir beyanı bulunuyor ise,
3. Ürünü satın aldığınız mağazanın iade veya pişmanlık hakkı tanıdığı resmen biliniyorsa,
Mağazadan satın almış olduğunuz ürünü şartlar sağlandığı takdirde iade edebilirsiniz. Bazı mağazalar 15 (On beş) gün içerisinde satın alınmış ürünü koşulsuz olarak aynen iade alırken bazı mağazalar 7 yedi gün içinde bazıları ise aynı gün koşulsuz olarak ürün iadesi yapmaktadır. Ancak bu iadelerin şartlarını ve sürelerini tamamen mağazalar kendi şirket politikalarına göre kendi inisiyatifleri doğrultusunda müşteriye bir güven veya jest olarak sağlamaktadır.
Tüketici şunu iyi bilmelidir. Yukarıdaki hususlar hariç mağazadan alınan ürünün iadesinin zorunlu olduğu konusunda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanundabir hüküm bulunmamaktadır.
 
b. Mesafeli-İşyeri Dışında-İnternet Üzerinden Sipariş Edilerek Alınan Ürünün İadesi
 
6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda Mesafeli Sözleşme şu şekilde tanımlanmıştır.
Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.
 
Kanunda internet üzerinden alınan ürünler mesafeli sözleşme kapsamına alındığı için bu ürünleri sebepsiz yere hiçbir cezai şart ödemeden pişmanlık dolayısıyla iade edilebilmektedir. Kısacası internet üzerinden alınan ürünlerde cayma hakkı kanunen zorunlu olarak tanınmaktadır.
 
Kanuna göre Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
 
Tüketici 14 gün içinde satın almış olduğu ürünü açıkça belirterek bu ürünü iade etmek istediğini yazı ve iletişim araçları (faks, mail, ihtar vs) ile mağazaya bildirmelidir. İspat yükünün tüketici de olduğunu da unutmamak lazım.
 
Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 
Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
 
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum