Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Mevlüt KÖKÜŞ

Mevlüt KÖKÜŞ

Eğitim ve sağlık harcamalarınızı verginizden düşün  

04 Mart 2021 - 00:00

Her yılın 01-25 Mart tarihleri arasında gerçek usulde gelir vergisi mükellefleri yıllık gelirlerini beyan ediyorlar. Beyan edilecek gelirler yedi unsurdan oluşmakta. Kimler düşebilir. Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı ve Diğer Kazanç ve İradı elde edenler. Bu kazanç unsurlarından beyan verenler dönem karı’nın olması halinde karın %10’unu aşmayacak şekilde eğitim ve sağlık giderlerini GVK 89. madde kapsamında indirim konusu yapabiliyorlar.  

 

OKUL VE SAĞLIK MASRAFLARINDAN FAYDALANABİLMESİ İÇİN 

1. Masrafların Türkiye'de yapılması, 

2- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi, 

3-Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarına yapılan harcama olmalı, 

Belirtmek gerekirse mükellefin “EŞ”i aralarında resmi evlilik bağı bulunan kimseleri,  küçük çocukları ise 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını tamamlamamış çocukları ifade etmekte. (2012/7 sayılı GVK sirküleri.) 

 

KİMLER FAYDALANAMAZ 

Çocuğu yurtdışında okuyanlar, 

Yurtdışında sağlık hizmeti alanlar, 

Kamu veya üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alanlar, 

Çocukları kamu ya da vakıf okullarında okuyanlar, 

Tahsilde olup 25 yaşını tamamlamış olan çocukların eğitim giderleri karşılanmıyor. 

 

VEGİSEL AVANTAJ ŞİRKETLERE YOK ANCAK ORTAKLARINA OLABİLİR 

Şirketlerin çalışanlarına yapmış olduğu sağlık ve eğitim harcaması şirketin kazancından indirim konusu yapılabiliyor. (Kurumlar Vergisi Kanunu 8/1) Her ne kadar şirket ortakları çocukları için yapılan eğitim ve sağlık harcamalarını şirketlerinden ödeyip  şirketleri adına fatura ettirseler de şirketlerin bu harcamaları indirim konusu yapması mümkün değil. Çünkü bu tür harcamalar  GVK 89/1. maddesine göre indirim konusu yapılabiliyor. Şirketler Kurumlar Vergisi kanuna tabi ve şirketler için geçerli değil. Ancak şirket ortaklarının kendisine, eşine ve küçük çocuklarına yapmış eğitim ve sağlık harcamaları için vergi avantajı var. 

Nasıl? 

Şirket ortaklarının şahsi olarak elde edecekleri, kira, kar payı dağıtımı sonucu elde edilen gelirleri, ücret gelirleri, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile değer artış kazancından elde ettikleri kazançları nedeniyle beyan vermeleri gerekiyorsa dönem safi karından indirim konusu yapabilirler.    

 

VERGİ AVANTAJI 

2020 yılında bir çocuğunu özel okula gönderen marangoz yıllık 30 bin TL okula ücret ödüyor. 10 bin TL’si özel sağlık harcaması yapıyor. Yıllık safi kar’ı 100 bin TL. Her ne kadar özel okula yıllık 30 bin TL, özel sağlık harcaması  içinde 10 TL  ödense de dönem kazancının %10’unu geçemeyeceği için ancak 10 bin TL eğitim ve sağlık masrafını indirim konusu yapabilir.  Zarar eden bir işletme olsaydı eğitim masraflarından faydalanma şansı hiç olmayacaktı. İndirimden faydalanabilmesi için yapılan harcamalar tevsik edilecek. Yani faturası olacak. Maliyeye ibraz edilecek. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum