Reklam
Reklam
Mevlüt KÖKÜŞ

Mevlüt KÖKÜŞ

İSTİHDAM YASASINDAN FAYDALANMAK İÇİN SON 9 GÜN

22 Nisan 2019 - 00:01

İstihdam teşviki 2011 yılından beri uygulanıyor. Bu süreçte teşvikler çeşitli şekillerde uygulandı. Ancak 7166 sayılı yasa ile 4447  sayılı işsizlik sigortası kanunun 19 maddesine eklenen fıkra ile  yürürlüğe giren istihdam teşviki sigorta priminin yanında yeni istihdam edilecek çalışanın maksimum 3 aylık ücretini de   karşılıyor. Diğer taraftan 9 ay çalıştırma koşulu var.

İŞE ALINACAK İŞÇİ YÖNÜNDEN ŞARTLAR

1) 01/2/2019-30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

2) İşkur’a kayıtlı işsiz olması,

3) İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla SİGORTALI (4/a) ve EMEKLİ SANDIĞI (4/c) kapsamında bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç olmak üzere BAĞKUR (4/b), TARIM BAĞKURU (ek 5) ve EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALI (ek 9) uncu birinci madde kapsamında sigortalı olmamaları, gerekmektedir.

İŞVEREN YÖNÜNDEN

1) Özel sektör işvereni olması,

2) 2018 yılında en az sayıda sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak sigortalı çalıştırması,

3) İş sözleşmesinin işverence haklı nedenle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten 9 aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılması,

4- Bildirgelerin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

5- Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

6- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta-işsizlik primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borçlarının bulunmaması

7- Kayıtdışı ve sahte sigortalı tespitinin olmaması,

gerekmektedir.

ÜCRET VE PRİM DESTEĞİNDEN  FAYDALANMA SÜRESİ

İşe alınan sigortalılar işe alındıkları tarihten itibaren (01 Şubat 2019-30 Nisan 2019) itibaren 3 aylık süre zarfında hem asgari ücret kadar ücret desteği hem de sigorta prim desteği, 2018 yılında ortalama çalışan sayısı üstünde kalan işçiler için ise maksimum 15 ay sigorta prim desteği devam edecek.

Belirtmekte fayda var 22 Nisan 2019 da işe alınan personel için kıst dönem uygulaması var. Yani 2019/Nisan ayından 8 günlük ücret ve prim desteği verilecek. 22 Nisan 2019’dan başlayıp 3 ay sayılmıyor. Mayıs- Haziran  2019 ayında tam ücret ve sigorta prim desteği verilecek.  

Ücret desteği için 2018 yılında en az sigortalı bildirilen ay sigortalı sayısına ilave alınacak işçileri  kapsamakta iken ücret desteği bitiminde karşılanacak sigorta prim desteği için 2018 yılında bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına bakılacak. Ücret desteği ile birlikte verilecek sigorta prim desteği maksimum 18 ay. Ücret desteği bitiminden itibaren 15 ay sigorta prim desteği alınabilecek.

9 AY ÇALIŞTIMA KOŞULU

Yasaya göre istihdam edilen işçilerin 9 ay boyunca çalıştırılması koşulu var. İşçiyi alayım 3 ay ücret ve prim desteği alıp çıkartayım diyenler teşvikten faydalanamaz.  Yasaya göre  işveren işçisini sebepsiz yere, tazminatını ödese bile çıkartmaması gerekiyor. Bu duruma işyerinin kapanması, mevsim bitimi, kampanya bitimi, işyerin devri dahil.

ÇIKARIR İSE NE OLACAK?

İşçi için yararlanılan ücret desteği ve sigorta primi gecikme cezası/zammı SGK tarafından geri alınacak. Ancak işe alınan işçi 2018 yılı ortalama işçi sayısına ilave işçi ise yararlanılan ücret desteği geri alınacak, sigorta primi desteği geri alınmayacak.

PEKİ İŞÇİ ÇIKARSA NE OLACAK?

İşçi kendi isteği ile çıkarsa şartın ihlali sayılmıyor. Aynı zamanda işçinin kusuru nedeniyle işten çıkartılması da ihlal sayılmıyor. Bu durumlarda işçinin çalıştığı süre kadar ücret ve prim desteğinden faydalanılacak.

UYUŞMAZLIKLARDA NE OLACAK?

İşçi işveren arasında işten çıkarmalar sorunlu olabiliyor. Bu durumlara özellikle dikkat etmek ve  işten çıkarmaları yasaya uygun ve belgeli yapılması gerekiyor.  Örnek verecek olursak işe devamsızlık yapan işçi için mutlaka tutanak ile tespit edip yasaya uygun şekilde işten çıkarmak gerekir. İşçi nasıl olsa işe gelmiyor istifa olarak işten çıkaralım deyip sonra işçinin ben istifa etmedim işten çıkarıldım şikayeti üzerine yaralanılan teşvik sakata girer.  

Uyuşmazlıkların çözümünü SGK denetim ve kontrol elemanları tarafından yapılacak incelemeleri  sonucuna göre belirlenecek.      

 GELELİM TEŞVİK BİLANÇOSUNA

Ay içinde işe giren işçi için 3 aylık ücret teşviki almak mümkün değil. İlk işe alındığı ay çalıştığı gün kadar. Takip eden 2 ay için tam ücret desteği alınabiliyor. Ücret desteği işçiye nakden ödenmiyor. İşverenin sigorta primine mahsup ediliyor.

Şartlara uyan ve ayın başında işe giren bir işçi için;

3 aylık maaş   2.020,20 TL x 3 = 6.062,4

15 ay SGK primi   959,40 TL x 3 = 14.391,56

İlave bir işçi için toplam 20 bin 453 TL. 

Rakamlar işçi almak isteyenlerin iştahını kabartır cinsten… Elini çabuk tutan kazanır. 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum