Reklam
Reklam
Umut Özen

Umut Özen

Dilencilerle mücadele

16 Ekim 2020 - 00:01

Dilencilik günlük yaşamda sık karşılaşılan bir sosyal sorun. Tüm toplumlarda, yaygın bir biçimde görülüyor. Günümüzde dilencilik, bireysel ahlaki kötülük olmaktan çıkıp, kadim bir meslek haline geldi. Dilencilik, doğrudan insanların merhamet ve vicdan duygularını istismar ederek menfaat elde etmeyi temel ilke olarak benimseyen bir davranış. Reşat Nuri’nin deyimiyle, “Dilencilikle merhamet başta geliyor. Sanatın bütün inceliği, o (iyilik) damarını yakalayıp derin derin sızlatmakta yatmaktadır.” Bu nedenledir ki, iyilik damarını yakalayıp derin derin sızlatmak için, çoğu zaman dilencilikte kadınlar anne rolünü erkekler yaşlılık olgusunu ön plana çıkarmakta, çocuk figürü ise dilenciliğe önemli bir boyut getirmekte, avantaj sağlamakta ve dilenme ümidini canlı tutmaktadır. Dilencilik bazen, salt dilenme olarak karşımıza çıkarken bazen de, bir kadın, çocuk ya da engellinin ya da engelli zannedilen bir kimsenin kağıt mendil ya da çiçek satma görüntüsü altında gizli ya da dolaylı bir tarzda karşımıza çıkıyor. Örtülü dilenme olarak tanımlanan dolaylı dilenme, yardımsever kimse bakımından ‘bu kişi çalışıyor, bu dilenci değil’ algısı oluşturup, sunulan hizmet bedelinin üstünde bir miktarın elde edilmesiyle sonuçlanıyor. Dilenciliğin meslek edinilmesinin önemli bireysel ve toplumsal etkileri söz konusu. Öncelikle belirtmek gerekir ki, dilenciliği meslek edinen kimseler insan onuru denilen olguyu köreltmektedir. Bunlar için tek önemli şey, muhatabından maddi bir şeyler koparmak olduğu için, muhatabının merhamet damarına dokunmak için her türden yöntemi kullanmaktan ve hatta kendi çocuklarını istismar etmekten geri durmazlar. Dilencilerle belediyeler mücadele ediyor. Bu görev onlara verilmiş, Antalya gibi büyük kentlerde dilencilerle mücadele yeterli değil. Bunda en büyük etken personel yetersizliği. Kentin her bir köşesine zabıta personeli dikilemeyeceğine göre, genel idarenin artık sorunun çözümü noktasında yeni düzenlemeler yapması gerekiyor. Tarihi Kaleiçi’nin esnafı önceki gün dilencilerle daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. Dilenciler ve sokak aralarında satıcılık yapanlar bölge esnafını deyim yerindeyse bezdirmiş durumda. Mutlaka bununla ilgili bir çalışma olacaktır. Yapılması gereken bana göre sadece Kaleiçi’nde bölgenin merkezinde hizmet verecek Zabıta birimi oluşturulabilir. Dilenciliğin, ekonomik, sosyal, kültürel pek çok sebebi bulunuyor. Bu sebepler ortadan kaldırılmaksızın dilencilikle mücadele edilebilmesi mümkün değil. Türk Hukuku’nda dilencilik eylemi ile hukuki alanda mücadele amacıyla iki farklı düzenleme getirilmiş. Bunlardan ilki, dilencilik kabahati ikincisi ise dilencilik suçu. Dilencilik suçu ile dilencilik kabahatini ayıran husus, dilencilik kabahatinde bireysel dilenme söz konusu iken, dilencilik suçunda, bir çocuk veya engellinin dilencilikte araç olarak kullanılması.
 
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum